El Govern de la Generalitat aprova l'establiment de mesures addicionals, a Catalunya, de control de l'encefalopatia espongiforme bovina.

query_builder   6 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat aprova l'establiment de mesures addicionals, a Catalunya, de control de l'encefalopatia espongiforme bovina.

ACatalunya ja es porta a terme, actualment, la presa de mostres i l’anàlisi de tots els animals de les subpoblacions previstes al Real decret de 22 de desembre de 2000, pel qual s’estableix i es regula el Programa Integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals que arriben als escorxadors de Catalunya, per al seu sacrifici amb destinació al consum humà.El Comitè Científic Director que assessora la Comissió Europea considera que l’anàlisi dels animals de més de 30 mesos proporciona un nivell molt elevat de seguretat, d’acord amb les dades epidemiològiques disponibles a partir de l’estudi de l’epizootia al Regne Unit.Analitzada la informació científica, tot i que a Catalunya no s’han detectat animals malalts d’EEB, atenent al principi de precaució es considera convenient rebaixar l’edat dels animals de l’espècie bovina als quals s’han de practicar els test ràpids per a la detecció d’aquesta malaltia, com a mesura de control que permeti garantir la protecció de la salut i el màxim nivell de seguretat als consumidors, d’acord amb els mitjans tecnològics disponibles.És per això que, sens perjudici de les mesures per a la detecció de l’Encefalopatia Espongiforme Bovina específiques per als bovins originaris o procedents de França, Irlanda, Suïssa i Portugal, les mesures de vigilància activa per a la detecció d’aquesta malaltia que es porten a terme als escorxadors de Catalunya, mitjançant la realització de proves de detecció ràpida autoritzades per la Unió Europea, el Govern de la Generalitat de Catalunya acorda que s’aplicaran als animals de l’espècie bovina d’una edat superior als 24 mesos.Així mateix, la carn dels animals de l’espècie bovina, sacrificats als escorxadors de Catalunya amb una edat superior als 24 mesos, solament es podrà lliurar al consum humà després d’haver estat sotmesa, amb resultat negatiu, a una de les proves analítiques abans referides.