Decret pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i /o piercing

query_builder   23 gener 2001 10:00

event_note Nota de premsa

Decret pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i /o piercing

El proppassat mes de març de 1999, el Parlament de Catalunya instà el Govern de la Generalitat a estudiar els sectors professionals que es dediquen a aquestes activitats i les condicions higièniques en què es desenvolupen.Atès el risc potencial de transmissió de malalties a través de la sang associat a aquestes pràctiques, el Departament de Sanitat i Seguretat Social entén la necessitat de regular aquest sector d’activitat mitjançant l’establiment de les condicions higièniques-sanitàries que han de complir aquests establiments.Així doncs, aquest Decret, pioner en l’Estat espanyol, té per objecte establir les normes sanitàries aplicables als establiments no sanitaris on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o piercing, amb la finalitat de protegir tant la salut de les persones que hi treballen com la dels usuaris d’aquests serveis, i regular les funcions de control i verificació del compliment d’aquestes normes sanitàries.El Decret regula els requisits de l’equipament i instrumental, les mesures d’higiene i protecció personal, la formació higiènica-sanitària necessària que han de tenir els aplicadors, la gestió dels residus, etc’ D’aquests en podem destacar els següents:- Serà obligatori haver superat un curs de formació higiènica-sanitària d’un mínim de 15 hores i homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut.- Tot establiment obert al públic per a fer tatuatges i piercings haurà de complir les garanties de risc sanitari establertes.- No es podrà instal·lar cap centre provisional en fires ni congressos sense que compleixi les garanties de risc sanitari.- Els encarregats d’aplicar un tatuatge o un piercing en qualsevol d’aquests centres hauran d’estar vacunat de l’hepatitis B i del tètanus.- Pel què fa al material caldrà utilitzar guants de tipus quirúrgic i d’un sol ús. Les agulles i xeringues han de ser estèrils i també d’un sol ús.També s’atribueix als ajuntaments la possibilitat de desenvolupar els preceptes d’aquest Decret per tal de garantir les mesures de protecció a la salut que s’hi contenen i l’exercici de l’activitat de control municipal.