Centre d'Investigació en Medicina Regenerativa de Barcelona

query_builder   25 març 2004 12:00

event_note Nota de premsa

Centre d'Investigació en Medicina Regenerativa de Barcelona

El Conveni marc de collaboració científica entre el Centre Nacional de Trasplantaments i Medicina Regenerativa i el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per a la investigació en medicina regenerativa, que s’ha signat avui, permetrà la constitució del Centre d’Investigació en Medicina Regenerativa de Barcelona (CIMRB).

La investigació en cèl•lules mare embrionàries humanes és possible a Espanya a través de la Llei 45/2003 i el Reial decret 176/2004, que establia els estatuts del Centre Nacional de Trasplantaments i Medicina Regenerativa (CENTMER).

EL CIMRB s’ubicarà al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (carrer Dr. Aiguader, 80), i serà finançat conjuntament, segons les bases que es pactin, pel Ministeri de Sanitat i Consum i el Govern de la Generalitat de Catalunya.

El centre disposarà d’uns 2.000 m2 i en ple funcionament tindrà una dotació d’unes 70 persones, entre investigadors i personal de suport.

El pressupost d’inversions en obres i equipaments serà d’uns 11 milions d’€ i el pressupost de funcionament a plena activitat, d’uns 6 milions d’€ anuals.

El CIMRB serà gestionat per una Fundació pública amb la participació inicial del Ministeri de Sanitat i Consum i el Govern de la Generalitat de Catalunya.

El CIMRB constarà d’un Banc de línies cel•lulars i un Centre d’investigació en cèl•lules mare humanes i les seves aplicacions. Treballarà tant amb la xarxa de bancs de preembrions humans congelats com amb les universitats, hospitals i centres públics i privats d’investigació.

En els propers mesos es constituirà la Fundació; el Banc de línies cel•lulars començarà la seva activitat abans de l’1 de juliol de 2004, i el Centre d’investigació l’1 de juliol de 2005. La plena activitat del CIMRB s’aconseguirà  l’any 2006.

El doctor Juan Carlos Izpisúa Belmonte, professor d’investigació de l’Institut Salk de San Diego, Califòrnia, EUA, és l’assessor científic del Ministeri de Sanitat i Consum per al CENTMER i jugarà un paper fonamental en la posada en marxa i desenvolupament del CIMRB.

Estructura funcional:

- Banc de línies cel•lulars

     Laboratori de microscòpia

     Laboratori de criobiologia

- Centre d’investigació bàsica i aplicada

     Laboratori general

     Laboratori de cultiu de teixits

     Laboratoris d’injecció, cirurgia i histologia

     Laboratori de criobiologia

     Laboratori de proteòmica – genòmica

     Laboratori de robòtica

     Laboratori de ratolins

     Plataforma d’imatge biològica

     Instal•lacions de suport general

Activitats:

 - Les indicades en el Reial decret 176/2004 de creació del CENTMER, i altres reials decrets i ordres que desenvolupin la Llei 45/2003 i el Reial decret 176/2004.

- Més específicament:

     Treballar conjuntament amb els bancs de     preembrions humans congelats.

     Intervenir en els processos de descongelació i cultius de preembrions.

     Generar línies de cèl•lules mare embrionàries.

     Generar línies de cèl•lules més diferenciades.

     Formar personal investigador expert en aquest àmbit.

     Desenvolupar projectes conjunts amb els grups d’investigació d’universitats, hospitals i centres públics i privats d’investigació.

     Assessorar els governs sobre els aspectes tècnics i ètics de la investigació en cèl•lules mare embrionàries.