S'estableixen les compensacions per als municipis on s'installin equipaments penitenciaris

Acords de Govern del 20 de juliol del 2004

query_builder   20 juliol 2004 16:19

event_note Nota de premsa

S'estableixen les compensacions per als municipis on s'installin equipaments penitenciaris

Acords de Govern del 20 de juliol del 2004

El Govern de la Generalitat ha regulat avui per decret les compensacions que rebran els municipis on s’instal.lin equipaments penitenciaris. Serà el conseller de Justícia, mitjançant una resolució, qui declararà la implantació d’un equipament penitenciar en una zona determinada. Aquesta decisió es prendrà una vegada valorats els informes tècnics i jurídics sobre la idoneïtat de l’emplaçament i tots aquells altres informes que preceptivament s’hagin de sol•licitar.

El Decret també regula les compensacions que, en aquesta resolució, es poden preveure a favor d’aquells municipis on s’instal•li els equipaments penitenciaris. Entre d’altres mesures compensatòries, el Decret preveu les següents:

 Actuacions de millora integral a l’entorn territorial. El Govern hi destinarà un percentatge de fins a l’1% del pressupost total de l’obra a realitzar per la instal•lació de l’equipament.

 Compensació de l’IBI. El Govern aportarà cada any una partida per compensar la quantitat que l’ajuntament deixarà d’ingressar en concepte de l’Impost de Béns Immobles (IBI), del qual estan exempts els centres penitenciaris.

Les mesures compensatòries que contempla aquest Decret, que no té efectes retroactius, també es podran aplicar als municipis i en els termes següents:

 Els municipis on s’estigui desenvolupant la implantació d’un nou equipament.

 Els municipis que tinguin en funcionament centres penitenciaris en el moment d’entrada en vigor del Decret se’ls podrà atorgar l’aportació anual abans esmentada i equivalent com a màxim a l’import que deixen d’ingressar en concepte d’IBI.