Nomenats els vocals del Govern en el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

query_builder   16 març 2004 17:26

event_note Nota de premsa

Nomenats els vocals del Govern en el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

El Govern ha nomenat avui els 5 vocals representants de la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona:

• Jordi Julià, director general de Ports i Transports.

• Jordi Caso, director del Programa de Mobilitat.

• Albert Pereira i Solé, director general d’Administració Local

• Xavier Sabaté, delegat del Govern a Tarragona

• Jordi Jacas, per part del Departament d’Economia i Finances

Així mateix, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha demanat als presidents dels Consells Comarcals que designin els seus representants en el Consorci per poder-lo posar en marxa amb la màxima celeritat possible.

D’entre les funcions que corresponen al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, cal destacar-ne les següents:

 

• Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis i de les infraestructures de transport públic.

• Definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament.

• Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat, amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.

Oriol Nel•lo serà el representant de la Generalitat al Consorci

del Camp de Tarragona

El Govern ha acordat designar Oriol Nel•lo i Colom, secretari per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, com a representant de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència. Aquest organisme va ser creat al febrer de 2002 pel Ple de la Diputació de Tarragona amb l’objectiu d’elaborar un programa coordinat de directrius del Camp de Tarragona en els següents àmbits:

• Infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries.

• Gestió de la mobilitat i dels serveis mediambientals.

• Coordinació i racionalització dels sectors productius (turisme, indústria i agricultura) en un marc de sostenibilitat i respecte al medi ambient.

• Polítiques actives d’ocupació i immigració.

• Coordinació de les polítiques de seguretat pública.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern ha designat el representant de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència.

El Consorci del Camp de Tarragona va ser creat al febrer de 2002 pel Ple de la Diputació de Tarragona amb l’objectiu d’elaborar un programa coordinat de directrius del Camp de Tarragona en els següents àmbits:

- D’infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries.

               

- De gestió de la mobilitat i dels serveis mediambientals.

- De coordinació i racionalització dels sectors productius en un marc de sostenibilitat i respecte al medi ambient, com són, el turisme, la indústria i l’agricultura.

- De polítiques actives d’ocupació i immigració.

- De coordinació de les polítiques de seguretat pública.

Aquest Consorci es va constituir a fi i efecte de col•laborar i cooperar en el disseny, planificació i control d’un model de desenvolupament del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, útil, sostenible i adaptable a les necessitats dels seus ciutadans.

Així doncs, el Govern ha acordat designar el senyor Oriol Nel•lo i Colom, secretari per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, com a representant de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència.

• El Govern ha acordat nomenar el representants de la Generalitat de Catalunya en el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

La Generalitat de Catalunya, juntament amb els ajuntaments de Tarragona, Reus i Valls, van impulsar la coordinació del sistema de transport públic en l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, amb l’objecte de col•laborar i cooperar en el disseny, planificació i control d’un model de desenvolupament i explotació del transport públic en el seu àmbit territorial.

Així, el Govern de la Generalitat va acordar, el mes d’abril de 2003, la creació d’aquest Consorci i n’aprovà el seus estatuts, amb la finalitat que aquest òrgan coordini el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial del camp de Tarragona.

D’entre les funcions que corresponen al Consorci, cal destacar-ne les següents:

- Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis i de les infraestructures de transport públic.

- Definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les seves fases de desenvolupament.

- Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat.

Els òrgans del Consorci són els següents:

a) De govern

- President

- Consell d’Administració format per:

- President: el conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

- Tres vicepresidents: que són els alcaldes de Tarragona, Reus i Valls.

- Cinc vocals designats per la Generalitat de Catalunya

- Tres vocals designats entre els Consells Comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès.

- Un vocal observador designat per l’AGE

- Comitè Executiu

b) De gestió

- Gerent

c) De consulta

- Comissió tècnica d’operadors de transport públic

- Comissió consultiva d’usuaris i beneficiaris del transport

d) D’assessorament

- Comissió d’assessorament jurídic

- Comissió tècnica

- Comissió econòmica

Amb l’acord aprovat avui el Govern català nomena els 5 vocals representants de la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona i que seran:

- Sr. Jordi Julià i Sort, director general de Ports i Transports.

- Sr. Jordi Caso i Samsó, director del Programa de Mobilitat.

- Sr. Albert Pereira i Solé, director general d’Administració Local

- Sr. Xavier Sabaté i Ibarz, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona.

- Sr. Jordi Jacas, per part del Departament d’Economia i Finances

Així mateix, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha demanat als presidents dels Consells Comarcals que designin els seus representants en el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, i d’aquesta manera poder posar en funcionament el Consorci amb la màxima celeritat possible.