La Generalitat inicia els treballs per impulsar el nou model d'organització territorial de Catalunya

query_builder   3 febrer 2004 16:18

event_note Nota de premsa

La Generalitat inicia els treballs per impulsar el nou model d'organització territorial de Catalunya

Un dels compromisos que va assumir el Govern de la Generalitat dins del seu programa de Govern va ser el de revisar el model d’organització territorial de Catalunya i presentar al Parlament un projecte de llei d’ordenació territorial de Catalunya. Així, la nova organització territorial del país es basarà en tres nivells territorials: set vegueries o regions, les comarques i els municipis.

Amb l’objectiu d’avançar en els treballs de preparació de l’avantprojecte de llei d’organització territorial, el Govern ha acordat avui crear la Comissió d’Organització Territorial que serà l’encarregada de dirigir els treballs i coordinar les diferents unitats administratives i organismes implicats. Aquesta Comissió estarà composta pel conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, que actuarà com a president, i pels consellers de Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero, i pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.

Un dels eixos principals d’aquest nou model d’organització territorial serà la descentralització de la Generalitat, amb un nou repartiment de competències per tal que cada territori assumeixi les que corresponen a les seves característiques i capacitats.

Aquest nou model d’organització territorial respondrà als principis següents:

• Subsidiarietat: aproximació dels serveis a la ciutadania

• Racionalitat: simplificació de les instàncies administratives

• Eficiència: optimització en la gestió dels recursos

• Responsabilitat: els gestors públics hauran de retre comptes de manera clara i permanent

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern de la Generalitat crea la Comissió d’Organització Territorial de Catalunya.

Un dels compromisos que va assumir el Govern de la Generalitat dins del seu programa de Govern va ser el de revisar el model d’organització territorial de Catalunya i presentar al Parlament un projecte de llei d’ordenació territorial de Catalunya.

El Govern vol ordenar les administracions catalanes basant-se en tres nivells territorials: les vegueries o regions, les comarques i els municipis.

Amb aquesta ordenació territorial les vegueries o regions es convertiran en el lloc de trobada entre totes les administracions i seran l’àmbit territorial per a la descentralització de la Generalitat, l’àmbit per a la cooperació local i l’àmbit per a la reorganització de l’administració estatal a Catalunya. Així mateix, amb aquesta nova organització territorial, es descentralitzarà i flexibilitzarà el repartiment de les competències, de manera que cada territori assumeixi les que corresponen a les seves característiques i capacitats.

Així doncs, per tal de poder fer efectives aquestes previsions, i atesa la transcendència política i institucional d’aquesta qüestió, el Govern creu adient establir un marc orgànic específic per a la preparació de l’avantprojecte de llei.

Per tot això, el Govern ha acordat avui crear la Comissió d’Organització Territorial de Catalunya, que serà l’encarregada de dirigir els treballs de preparació de l’avantprojecte de llei d’organització territorial de Catalunya, coordinant les unitats administratives i organismes de la Generalitat que hagin de participar en la preparació del text.

La Comissió d’Organització Territorial de Catalunya estarà composada pels següents membres:

- Sr. Joan Saura i Laporta, conseller de Relacions Institucionals i Participació, que actuarà com a president de la Comissió.

- Sr. Joan Carretero i Grau, conseller de Governació i Administració Pública.

- Sr. Joaquim Nadal i Farreras, conseller de Política Territorial i Obres Públiques.