Més de 900.000 euros de subvenció a la promoció d'exportacions a través de Prodeca

query_builder   8 juny 2004 17:49

event_note Nota de premsa

Més de 900.000 euros de subvenció a la promoció d'exportacions a través de Prodeca

El Govern ha acordat concedir una subvenció de 913.000 euros a la Promotora d’Exportacions Catalanes SA (PRODECA SA). Aquesta subvenció servirà perquè aquest any l’empresa pugui organitzar i participar en diverses jornades.

L’objectiu de PRODECA SA és promoure els productes agroalimentaris i forestals i ajudar-ne a l’exportació cap als mercats de demanda. També presta serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal.

PRODECA SA participa habitualment a fires de l’Estat espanyol (com Alimentaria, Gourmets i Iberflora), fires internacionals (London Wine, Fancy Food, Flootmart-Miflor, etc.). També organitza missions comercials a diversos països i accions de promoció.

DOCUMENTACIÓ DE L’ACORD:

• El Govern ha autoritzat la concessió d’una subvenció a Promotora d’Exportacions Catalanes, SA.

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA, té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol i l’ajut a l’exportació dels esmentats productes cap els mercats de demanda, la seva exportació, promoció i ajut a les campanyes de normalització d’aquests productes i, en general, tot allò relacionat directament o indirectament amb les finalitats expressades, així com la prestació de serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal.

Així doncs, i per tal que Promotora d’Exportacions Catalanes, SA, pugui organitzar i participar en jornades durant l’any 2004, el Govern ha autoritzat avui l’atorgament d’una subvenció per un import de 913.909,94 €.

D’entre les principals fires i jornades en les que participa Promotora d’Exportacions Catalanes, SA, cal destacar-ne les següents:

- Participació en fires a l’Estat espanyol: adreçades a la consolidació de la presència en el mercat espanyol i l’obertura de nous canals comercials (Alimentaria, Gourmets, Iberflora).

- Participació en fires internacionals: adreçades a la recerca de contactes comercials en diferents mercats per a la introducció o consolidació de la presència exterior de les empreses agroalimentàries catalanes (London Wine; Fispal; Fancy Food; Flormart-Miflor, Food & Hotel; Polagra; Intermeat, Sial, etc.)

- Organització de missions comercials a països  com ara: Txèquia– Eslovàquia, Països Escandinaus, Líban, Marroc, Polònia, Rússia, Bulgària– Romania, i USA.

- Accions de promoció: Guia de l’Agroalimentació de Catalunya, Campanya de nutrició entre els escolars, Campanyes de promoció a les cadenes de supermercats catalanes, Campanya de promoció de productes catalans a la cadena de supermercats Kauhof d’Alemanya, Guia dels embotits de Catalunya, Promoció en punt de venda de Flor i Planta Ornamental, Fira de Nadal al Poble.

- Jornades sobre oportunitats de negoci, d’entre les que cal destacar: Jornada de Promoció de l’Aviram; V Jornada PRODECA; Jornada informativa – Work shop EUREP GAP; i la Jornada sobre Marques de Distribució.

Finalment, també cal destacar altres actuacions com ara: la creació de la Coordinadora de Promoció Agroalimentària de Catalunya, els convenis de col•laboració amb agents del sector per a l’establiment d’actuacions promocionals, el desplegament del conveni amb al Consell de Cambres de Catalunya, l’acord de col•laboració amb organismes de promoció (ICEX, etc.), la campanya Bio-Spanien, segons conveni de col•laboració amb la Cambra de Comerç d’Alemanya, i la creació d’un nou servei d’informació i ajut a la promoció exterior.