Millores a la xarxa viària amb un pressupost de gairebé 22 milions d'euros

query_builder   22 juny 2004 17:09

event_note Nota de premsa

Millores a la xarxa viària amb un pressupost de gairebé 22 milions d'euros

El Govern ha aprovat l’expropiació dels terrenys afectats per la millora de diversos punts de la xarxa de carreteres. L’Administració destinarà a aquestes millores gairebé 10 milions d’euros. Els projectes més destacats són el reforçament dels ferms de la C-63 entre Vidreres i Santa Coloma de Farners, i el de la carretera GI-543 entre Arbúcies i Viladrau. També s’han previst obres com la millora d’interseccions a través de la construcció de rotondes. Les obres de totes aquestes actuacions començaran ben aviat.

 Demarcació de Barcelona

- Nova rotonda a la N-152a. Millorarà la intersecció amb el camí de Malla (Osona). El pressupost per aquesta millora és de més de 330.000 euros.

 Demarcació de Girona

- Nova rotonda a la C-66. Es millorarà l’accés a una zona industrial de Besalú (Garrotxa). El Govern hi destinarà més de 280.000 euros i les obres començaran a finals d’aquest any.

- Reforçament del ferm a la C-63. Es renovarà el ferm entre Vidreres i Santa Coloma de Farners (Selva), en un tram de més de 10 quilometres, força deteriorat pel pas de vehicles pesant i la intensitat de trànsit. El pressupost per aquesta actuació és de més de 3,7 milions d’euros.

- Reforçament del ferm de la GI-543 i la GI-544. Es millorarà el ferm en un tram de 20 quilòmetres entre Arbúcies, Espinelves i Viladrau (Selva). L’actuació, que té un pressupost de més de 3 milions d’euros, també inclou una nova intersecció amb la GIV-5114 i la millora d’un revolt a la zona del Coll de Revell.

 Demarcació de Lleida

- Supressió de revolts a la L-201. El Govern destinarà més d’1,6 milions d’euros per construir un nou pont per travessar el riu Corb. Amb aquesta millora s’eliminarà així un punt perillós d’aquesta carretera entre Maldà i Sant Martí de Riucorb (Urgell).

  Demarcació de Tarragona

- Millora d’un accés a la T-202. Es construirà un carril central per facilitar el gir a l’esquerra i accedir al nucli de Ferran (Tarragona). El pressupost de l’actuació és de més de 130.000 euros.

- Condicionament de la T-704. Les obres, que compten amb un pressupost de 722.000 euros, afectaran un tram d’1 quilòmetre del terme de l’Aleixar (Baix Camp). L’actuació completarà la que ja es va fer l’any 1999 entre aquesta localitat i Maspujols.

D’altra banda, el Govern ha aprovat l’ampliació del pressupost dedicat a les obres de la variant de les Masies de Voltregà C-37, realitzades per GISA. El pressupost d’aquestes obres s’augmenta en 3,3 milions d’euros, de manera que la Generalitat hi destinarà un total de 39 milions d’euros.

A més d’això, el Govern també ha autoritzat una despesa de caràcter plurianual de 8,7 milions d’euros per a la subvenció d’actuacions destinades a les zones i comarques de muntanya. Aquestes actuacions tenen per objectiu augmentar la qualitat de camins, millorar la comunicació amb la xarxa de carreteres així com del les petites poblacions, facilitar l’accés a punts d’interès turístic i paisatgístic i crear i senyalitzar itineraris turístics, entre d’altres.

Entre totes aquestes actuacions, per tant, el Govern de la Generalitat invertirà uns 22 milions d’euros en la millora de la xarxa viària a tot Catalunya.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

• El Govern acorda l’ocupació urgent dels béns afectats per a l’execució d’obres en dos punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:

- El primer projecte es refereix a la construcció d’una rotonda a la carretera C-66, PK 58,120. Tram: Besalú (La Garrotxa).

Les obres tenen per objecte la construcció d’una rotonda en el PK 58,120 de la carretera C-66 que solucioni els problemes que comporta l’actual connexió existent entre una zona industrial i la carretera C-66, la qual se suprimeix i se substitueix per un ramal que s’incorpora a la rotonda. Un altre ramal de la rotonda donarà servei a una zona d’aparcaments.

La rotonda serà a nivell de la carretera, tindrà un radi a la línia blanca exterior, de 20 metres i una calçada anular formada per dos carrils de 4 metres cadascú. Dins de l’illot interior es preveu un espai d’1 metre que serà trepitjable pels vehicles.

A les obres, a més de la pavimentació, s’ha previst, el drenatge amb cunetes, pous de registre i col•lectors de formigó. També es preveu  la hidrosembra i plantacions de l’illot interior, la senyalització horitzontal i vertical i la implantació de barreres de seguretat. Així mateix es farà l’enllumenat de la rotonda amb columnes de 12 metres d’alçada.

L’execució d’aquestes obres contribuirà a millorar la seguretat viària en aquesta zona, així com la reducció de la sinistralitat i la millora del servei.

El pressupost de les obres és de 281.322 euros. Està previst que les obres comencin a finals d’enguany i el termini d’execució previst és de 3 mesos.

- El segon projecte té com a objecte el reforçament de ferm de la C-63, PK 12,100 al PK 23,700. Tram: Vidreres – Santa Coloma de Farners.

Les obres consisteixen en el reforçament del ferm  i la millora de la carretera C-63  des de Vidreres al PK 12,100 fins a Santa Coloma de Farners al PK  23,700, en una longitud total d’11,6 quilòmetres.

Les obres se situen dins dels termes municipals  de Vidreres, Sils, Riudarenes i Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva.

Actualment, aquest tram de la C-63 està força deteriorat degut a l’important nombre de vehicles pesants que hi circulen, així com per l’increment d’intensitat de trànsit. Amb aquesta obra, s’incrementarà la seguretat de circulació i l’adequació al número de vehicles que hi circulen.

Les obres inclouen els elements següents:

- Eixamplament de la calçada en un tram d’1,74 quilòmetres  (del PK 12,4 al 14,2) situat entre Vidreres i la N-II. En aquest tram la carretera actual té 7 metres, i s’eixamplarà fins a 10 metres.

- Rectificació del perfil longitudinal de tres punts determinats de la carretera situats al als PK 12,6 al PK 13,0 i al PK 13,5. Aquests punts també corresponen al tram que va de Vidreres a la N-II.

- Construcció de tres drenatges de gran magnitud (calaixos de 5 metres per 2,25 metres) per substituir unes obres de drenatge existents que no tenien la capacitat de desguàs suficient.

- Reforçament general del ferm de tota la calçada.

Les obres inclouran també el tractament del paviment de les zones esquerdades i de flonjalls. Es farà un reciclat en fred de les capes asfàltiques actuals.

Així mateix, també es durà a terme  la neteja de les cunetes existents, la millora de la senyalització horitzontal, de la senyalització vertical i de les barreres de seguretat.

El pressupost per a aquest projecte és de 3.704.834 euros. Està previst que les obres comencin abans de finals d’any i tenen  un termini d’execució de 6 mesos.

- El tercer projecte té com a objecte la variant puntual i reforçament de la L-201, PK 6,670 al 8,270. Tram: Sant Martí de Riucorb-Maldà (Urgell).

La carretera L-201 entre Maldà i Sant Martí de Riucorb actualment és estreta i a més té un revolt bastant tancat degut al pont existent sobre el riu Corb que és perpendicular al riu.

Les obres de millora previstes se situen als termes municipals de Maldà i Sant Martí de Riucorb, a la comarca de l’Urgell. La longitud del tram de carretera que s’arranjarà és d’1,6 quilòmetres.

Per millorar la carretera s’ha previst el seu eixamplament fins aconseguir una secció de 8 metres (dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 metres). També es construirà una variant de la carretera amb un nou pont per creuar el riu Corb, i així eliminar el revolt existent. Així mateix s’ha previst tot el reforçament del paviment existent.

El nou pont sobre el riu Corb serà un pont de tres trams de 25, 29 i 25 metres, amb una longitud total de 79 metres. La secció del pont serà de 9,5 metres, per permetre la col•locació de les barreres de seguretat.

L’execució d’aquest projecte comportarà una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i, conseqüentment, per a la seguretat dels usuaris.

Es preveu també el formigonat de les cunetes perquè siguin transitables, així com altres millores del drenatge, de la senyalització i de revegetació.

El pressupost de les obres és de 1.692.791 €, amb un termini d’execució de 8 mesos. Es preveu l’inici de les obres a finals d’enguany.

- El quart projecte té com a objecte la millora de la intersecció de la carretera N-152 a. en el PK 66,590 amb el camí de Malla i el carrer Rafael Gay de Montellà. Tram: Vic (Osona).

La rotonda serà una rotonda a nivell de la carretera, tindrà un radi a la línia blanca exterior, de 25 metres i una calçada anular formada per dos carrils de 4 metres cadascú. Dins de l’illot interior es preveu un espai d’1,5 metres que serà trepitjable pels vehicles.

A les obres, a més de la pavimentació, s’ha previst, el drenatge amb cunetes, drens i tubs passacunetes. També es preveu  la hidrosembra i plantacions de l’illot interior, la senyalització horitzontal i vertical i la implantació de barreres de seguretat. S’ha previst l’enllumenat de la rotonda amb una columna de 15 metres d’alçada.

L’execució d’aquest projecte comportarà una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit roda i, conseqüentment, per a la seguretat dels usuaris.

El pressupost de les obres és de 332.376 euros. El termini d’execució previst és de 3 mesos i es preveu que comencin el proper mes d’octubre un cop fet els desviaments dels serveis afectats per les obres.

- El cinquè projecte té com a objecte la millora del nus i la reordenació de l’accés a la T-202, en el PK 0,540, amb el nucli de Ferran. Tram: Tarragona (Tarragonès).

La carretera T-202 va des de la N-340a (prop de la zona de la Móra, al terme municipal de Tarragona) fins a la  variant de la N-340 i la Riera de Gaià. La carretera T-202 passa prop del nucli de Ferran (situat al terme municipal de Tarragona). Actualment l’accés al nucli de Ferran des de la T-202 està sense canalitzar i té un cert risc d’accidentalitat pels vehicles que han de fer els girs a esquerra.

L’actuació prevista consisteix en la formació d’un tercer carril central d’espera per als vehicles que han de fer els girs a esquerra.

La longitud de l’actuació serà de 321 metres. El nou carril central tindrà 3 metres d’amplada, com els altres dos carrils.

Les obres, a més de la formació del tercer carril, inclouran l’execució d’un sobreample de la calçada per una futura parada de l’autobús, que se situarà al marge dret de la carretera.

Conjuntament amb l’obra principal es farà una neteja i millora de les cunetes properes i la reposició del pas d’una sèquia de rec, així com la senyalització vertical i horitzontal.

El pressupost de les obres és de 136.260 € i el termini d’execució és de 3 mesos. Les obres es preveu que s’iniciïn el quart trimestre d’enguany.

 El sisè projecte té com a objecte el reforçament del ferm de la carretera Gi-543, del PK 0,000 al PK 19,918 i de la Gi-544, del PK 0,000 al PK 1,267. Tram: Arbúcies-Espinelves-Viladrau .

Les obres consisteixen en el reforçament del ferm  i la millora de la carretera GI-543  des d’Arbúcies al PK 0 fins a Viladrau al PK 19,9, i de la carretera GI-544 que és l’accés a Espinelves des de la carretera anterior. La longitud total és de 21,2 quilòmetres.

Les obres inclouen els elements següents:

- Construcció d’una intersecció amb un carril central de gir situat al PK 17 (intersecció amb la carretera GIV-5114). El carril central tindrà uns 297 metres de longitud i una amplada de 3 metres.

- Millora d’un revolt situat al PK 13,75, prop de la zona del Coll de Revell. Es millorarà un tram de 162 metres.

- Millora de la intersecció existent al PK 14,3. Aquesta intersecció està situada a l’origen de l’accés a Espinelves. Es donarà un sobreample a la plataforma.

- Reforçament general del ferm de tota la calçada.

Les obres inclouran també el tractament del paviment de les zones esquerdades i de flonjalls. Es farà un reciclat en fred de les capes asfàltiques actuals.

Les obres inclouran també  la neteja de les cunetes existents, la millora de la senyalització horitzontal, de la senyalització vertical i de les barreres de seguretat.

Les obres tenen un pressupost de 3.040.570 euros, un termini d’execució de 7 mesos i està previst que s’iniciïn el quart trimestre d’enguany.

- El setè projecte té com a objecte el condicionament de la carretera T-704, del PK 2,980 al Pk 4,530. Tram: l’Aleixar (Baix Camp).

La carretera T-704 entre Maspujols i l’Aleixar va ser ja objecte d’unes obres de condicionament d’un tram intermedi d’uns 460 metres fetes l’any 1999. Amb les obres  previstes ara es completarà el condicionament de la carretera T-704 entre Maspujols i l’Aleixar.

Les obres de millora previstes se situen al terme municipal de l’Aleixar, a la comarca del Baix Camp. La longitud del tram de carretera que s’arranjarà és de 1.080 metres.

Per millorar la carretera s’ha previst el seu eixamplament fins aconseguir una secció de 8 metres (dos carrils de 3 metres i dos vorals d’1 metre). També és construirà una petita variant de la carretera per eliminar un revolt existent en una longitud d’uns 140 metres situats al final del tram, a prop del nucli de l’Aleixar.

En la resta de la carretera la nova secció que es construirà s’adaptarà a la carretera existent actualment. Així mateix s’ha previst tot el reforçament del paviment existent.

Es preveu també el formigonat de les cunetes perquè siguin transitables, així com altres millores del drenatge, de la senyalització horitzontal i vertical, i de les barreres de seguretat. També es preveu el tractament dels talussos amb hidrosembra.

El pressupost de les obres és de 722.707 €, amb un termini d’execució de 4 mesos i està previst que s’iniciïn el quart trimestre d’enguany.

• El Govern ha acordat nomenar com a vocal del Consell d’Administració de l’empresa Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) la persona següent:

- Sr. Joan Cornet i Prat, secretari general del Departament de Salut