Les oficines de treball tramitaran la renovació de permisos de residència a partir de l'1 de juliol

query_builder   22 juny 2004 17:25

event_note Nota de premsa

Les oficines de treball tramitaran la renovació de permisos de residència a partir de l'1 de juliol

Com ja es va anunciar fa uns dies, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) col•laborarà amb el Govern de l’Estat en la tramitació de la renovació dels permisos de residència i de treball de ciutadans estrangers que viuen a Catalunya. En la sessió d’avui, el Govern ha autoritzat el conseller de Treball i Indústria a firmar un conveni amb l’Estat per tirar endavant aquesta col•laboració, amb la voluntat d’ajudar i facilitar al màxim el procés de renovació d’aquests tipus de permisos.

A partir de l’1 de juliol i fins el 31 de desembre d’enguany, les 73 oficines del SOC s’encarregaran de rebre, segellar i registrar les sol•licituds de renovació d’autorització de residència i de residència i treball de persones immigrades. Cal dir que el servei que prestaran les oficines del SOC és complementari al que ja presten la Delegació del Govern de l’Estat i les subdelegacions corresponents.

El conveni, que se signarà els propers dies, també preveu que l’Estat faci arribar al SOC instruccions detallades sobre els tràmits que realitzarà, com els documents que s’hauran d’acompanyar a cada sol•licitud. Tanmateix, es facilitarà informació necessària als funcionaris i es designaran les persones encarregades d’atendre qualsevol demanda d’informació.

Una vegada registrats, l’oficina del SOC remetrà els documents a l’Oficina d’Estrangeria en un termini de 24 hores. L’horari d’atenció al públic d’aquest servei serà, de dilluns a divendres, de 15.00 a 19.00 hores.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern acorda autoritzar el conseller de Treball i Indústria la signatura d’un conveni entre l’Administració General de l’Estat i el Departament de Treball i Indústria, pel qual s’encomanen temporalment al Departament de Treball i Indústria determinades actuacions en el procediment de renovació de les autoritzacions de residència i de residència i treball de ciutadans estrangers residents a Catalunya.

L’entrada en vigor de la Llei d’Estrangeria de l’any 2003 ha posat de manifest que en els processos massius de renovació de les autoritzacions de residència i de residència i treball dels ciutadans estrangers residents a Catalunya, és necessari agilitar i apropar al màxim l’accés de les persones afectades a l’òrgan administratiu competent.

El Govern català considera que l’Administració de la Generalitat de Catalunya i en particular del Departament de Treball i Indústria, per la seva proximitat geogràfica i pel fet de disposar d’una estructura administrativa descentralitzada, pot col•laborar en aquests processos a través de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, arbitrant mecanismes basats en la cooperació administrativa es facilitarà la presentació de sol•licituds de renovació d’aquestes autoritzacions.

Així doncs, el Govern català ha autoritzat el conseller de Treball i Indústria a signar un conveni amb l’Administració General de l’Estat mitjançant el qual el Departament de Treball i Indústria, a través de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) serà l’encarregat temporalment de les següents activitats:

- recepció, segellament i registre de les sol•licituds de renovació d’autorització de residència i de residència i treball de ciutadans estrangers residents a Catalunya, prèvia comprovació de la identitat personal del presentador, la qual haurà de coincidir necessàriament amb el sol•licitant i residir a Catalunya.

Tanmateix, mitjançant aquest conveni l’Administració General de l’Estat, a través de les Delegacions i Subdelegacions del Govern farà arribar al SOC instruccions per escrit sobre els documents que s’hauran d’acompanyar a cadascuna de les sol•licituds, facilitarà la formació necessària als funcionaris i es designarà una persona a les delegacions o subdelegacions corresponent per tal que atengui qualsevol demanda d’informació o dubtes.

El Departament de Treball i Indústria haurà de comprovar la identitat de la persona que presenta la sol•licitud, que haurà de coincidir amb qui la presenta,  i  remetrà els documents una vegada enregistrats a l’Oficina d’Estrangeria en el termini de 24 hores. El Departament admetrà aquestes sol•licituds durant l’horari comprès entre les 15 i les 19 hores.

El present encàrrec tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2004.