El Govern porta la Llei General de Telecomunicacions al Tribunal Constitucional

query_builder   20 gener 2004 16:06

event_note Nota de premsa

El Govern porta la Llei General de Telecomunicacions al Tribunal Constitucional

El Govern ha acordat plantejar recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra diversos preceptes de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. Aquesta Llei regula les telecomunicacions, tant pel que fa a l’explotació de xarxes com la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.

El dictamen emès pel Consell Consultiu ha considerat inconstitucionals molts dels seus preceptes per entendre que afecten diverses competències que l’Estatut atribueix a la Generalitat de Catalunya i, en concret, en matèria de seguretat pública, defensa del consumidor i usuari i indústria, entre d’altres. Els departaments d’Interior, Comerç, Turisme i Consum, Treball i Indústria, i Universitats, Recerca i Societat de la Informació, coincideixen amb el criteri expressat pel Consell Consultiu i consideren que determinades disposicions de la Llei són inconstitucionals perquè envaeixen competències assumides estatutàriament per la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

• El Govern acorda plantejar recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra diversos preceptes de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.

Aquesta Llei té per objecte la regulació de les telecomunicacions, tant pel que fa a l’explotació de xarxes com a la prestació dels serveis de comunicacions electròniques.

La pràctica totalitat dels preceptes d’aquesta Llei, però, es dicten a l’empara de la competència exclusiva que la Constitució espanyola atribueix a l’Estat per a l’establiment del règim general de les telecomunicacions.

El dictamen emès pel Consell Consultiu ha considerat inconstitucionals molts dels seus preceptes, per entendre que afecten diverses competències que l’Estatut atribueix a la Generalitat de Catalunya i, en concret, en matèria de seguretat pública, defensa del consumidor i usuari i indústria, entre d’altres.

 

Al seu torn, els departaments d’Interior, Comerç, Turisme i Consum, Treball i Indústria, i Universitats, Recerca i Societat de la Informació, coincideixen en molt bona part amb el criteri expressat pel Consell Consultiu i consideren que resulten inconstitucionals determinades disposicions de la Llei General de Telecomunicacions per envair competències assumides estatutàriament per la Generalitat de Catalunya.