El Govern regula el personal de control d'accés als establiments d'espectacles i activitats recreatives

Acords de Govern del 20 de juliol del 2004

query_builder   20 juliol 2004 16:16

event_note Nota de premsa

El Govern regula el personal de control d'accés als establiments d'espectacles i activitats recreatives

Acords de Govern del 20 de juliol del 2004

El Govern ha aprovat avui un decret per regular els criteris de l’habilitació i les funcions del personal de control d’accés de determinats establiments d’espectacles i activitats recreatives. El decret té en compte els requisits i condicions establertes a la normativa reguladora del dret d’admissió, amb l’objectiu que es garanteixi el lliure exercici dels drets i llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes i d’evitar qualsevol situació abusiva o discriminatòria vers a les persones que accedeixen a aquests tipus d’establiments.

En aquest decret s’estableix que les principals funcions dels controladors d’accés són impedir l’accés a les persones que no compleixen les condicions establertes per la persona titular de l’establiment o la persona organitzadora de l’espectacle en l’exercici del dret d’admissió; comprovar l’edat de les persones que pretenguin accedir al local, mitjançant l’exhibició del DNI o de qualsevol altre document acreditatiu; controlar en tot moment que no s’excedeixi l’aforament legalment permès i prohibir l’accés del públic a partir de l’horari límit de tancament del local o, un cop iniciat l’espectacle o l’activitat.

En el cas de produir-se alguna incidència els controladors d’accés hauran d’informar immediatament el personal de vigilància, i en el cas de no haver-ne, hauran d’informar a les forces i cossos de seguretat. En cap cas el personal de control d’accés pot assumir o exercir les funcions pròpies dels vigilants de seguretat.

Per a poder obtenir l’habilitació de personal de control d’accés cal ser major d’edat, tenir la ciutadania espanyola, o d’algun del països que integren la Unió Europea i estar en possessió del permís de residència i treball corresponents. No es pot haver estat condemnat per delictes contra les persones o el patrimoni. Cal tenir, com a mínim, el títol de graduat en educació secundària obligatòria o formació professional de grau mitjà, tenir uns coneixements bàsics de les llengües oficials de Catalunya i superar els mòduls que acreditin els coneixements i la capacitat  necessària per a l’exercici d’aquesta funció.