El Govern estudiarà si les millores previstes a la xarxa elèctrica catalana són suficients

query_builder   22 juny 2004 17:06

event_note Nota de premsa

El Govern estudiarà si les millores previstes a la xarxa elèctrica catalana són suficients

El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat encarregarà dos estudis sobre la xarxa elèctrica catalana per tal de garantir la millora del subministrament d’energia a tot el territori en els propers anys. L’objectiu d’aquests estudis, pels quals s’invertiran 250.000 euros, és garantir que la planificació de les futures infrastructures d’energia elèctrica donin respostes a les necessitats dels consumidors i vetllar perquè les companyies elèctriques segueixin els plans de millora exigits per la normativa vigent.

Per aquest motiu, el Govern encarregarà un estudi sobre la planificació de les infrastructures d’energia elèctrica a Catalunya necessàries per aquesta legislatura. L’estudi analitzarà el període 2004-2008, que s’inclou dins el Pla de l’Energia a Catalunya que el Govern ha començat a elaborar amb l’horitzó en l’any 2015.

L’altre estudi previst fa referència al plans quinquennals de millora de les infrastructures que, d’acord amb la normativa vigent, han d’efectuar les empreses distribuïdores. En aquest sentit, el Govern estudiarà i avaluarà la suficiència de les actuacions incloses al pla general de millora de les infrastructures i de la qualitat de servei 2004-2008 presentat per Fecsa-Endesa. L’estudi permetrà conèixer si l’empresa garantirà en aquest període els subministraments elèctrics, el compliment de les condicions tècniques reglamentàries i la possibilitat d’assolir els objectius de qualitat de servei.

ADJUNTEM DOCUMENTACIÓ

DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA

• El Govern autoritza el Departament de Treball i Indústria a contractar dos estudis.

Un dels aspectes més rellevants de la funció inspectora de la Direcció General d’Energia, és la de vetllar perquè les instal•lacions i el subministrament d’energia elèctrica compleixin les condicions tècniques i de garantia adients per a donar resposta a les necessitats actuals i futures dels consumidors.

La Llei del sector elèctric de l’any 1997 estableix la participació de la Generalitat de Catalunya en la planificació vinculant de les infraestrutures de transport i la planificació indicativa de les infraestructures de distribució. Així, el Govern català ha iniciat l’elaboració del Pla de l’energia a Catalunya a l’horitzó de l’any 2015, dins del qual es vol realitzar un estudi sobre la planificació de les infraestructrures d’energia elèctrica a Catalunya, d’execució necessària abans de la fi de la legislatura al 2008.

D’altra banda, d’acord amb la normativa vigent, les empreses distribuïdores del subministrament elèctric han d’elaborar amb caràcter quinquenal, un pla general de millora de les infraestructures. En aquest sentit, resulta especialment rellevant estudiar i avaluar la suficiència de les actuacions incloses al pla general de millora de les infraestructures i de la qualitat de servei 2004-2008 presentat per Fecsa Endesa per les seves repercussions en quant a la garantia dels subministraments elèctrics, del compliment de les condicions tècniques reglamentàries i la possibilitat d’assolir els objectius de qualitat de servei.

Així doncs, el Govern, fent ús de les seves competències sobre la matèria,  destinarà un importa màxim de 250.000 euros per a l’elaboració de dos estudis que tenen per objectiu d’una banda, la planificació de les infraestructures d’energia elèctrica a Catalunya i, de l’altra, l’avaluació de la suficiència del pla general de millora de les infraestructures i de la qualitat de servei 2004-2008 de Fecsa Endesa.