El Govern convocarà un concurs per a contractar els serveis de telecomunicacions

Acords de Govern del 24 d'agost de 2004

query_builder   24 agost 2004 18:35

event_note Nota de premsa

El Govern convocarà un concurs per a contractar els serveis de telecomunicacions

Acords de Govern del 24 d'agost de 2004

En la reunió de Govern celebrada avui s’ha acordat que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació convocarà un concurs per a contractar els serveis de telecomunicacions de veu i dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Prèviament, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació contractarà els serveis d’una consultoria, la qual rebrà un import màxim de 300.000€, per tal d’assessorar en el procés de contractació.

Actualment la companyia contractada per als serveis esmentats és Catalana de Telecomunicacions, Societat Operadora de Xarxes, S.A (Al-Pi). El contracte va ser adjudicat l’any 1998 i va ser prorrogat fins el desembre de 2005. La propera finalització del contracte juntament amb la situació indefinida de la resta de contractes fa que sigui necessari convocar el concurs públic.

Els principals punts del contracte seran:

• Definir l’estratègia tecnològica de veu i dades de la Generalitat de Catalunya.

• Construir una oferta homogènia i racionalitzada de serveis de telecomunicacions de la Generalitat.

• Establir el model de provisió i facturació de serveis.

• Establir el model de gestió de la xarxa corporativa.

• Assegurar la qualitat del servei.

• Determinar l’inventari de serveis i equips de telecomunicacions existents i assegurar-ne el manteniment al llarg dels nous contractes.

• Definir el pla d’evolució de la xarxa en l’horitzó 2006-09.

• Gestionar el canvi i la modernització de les xarxes i serveis.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern ha acordat autoritzar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a licitar la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu i dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a licitar la contractació de l’assessorament previ per a l’esmentat procés.

L’any 1998 es va adjudicar el contracte de xarxa corporativa de la Generalitat de Catalunya a Catalana de Telecomunicacions, Societat Operadora de Xarxes, SA (ALPI), contracte que va ser prorrogat fins el desembre de l’any 2005.

Així doncs, i degut a la finalització del contracte amb Catalana de Telecomunicacions, i a la situació de la resta de contractes amb els operadors, és necessari convocar concurs públic de tots els serveis de telecomunicacions de la Generalitat.

És per això, que el Govern ha acordat avui autoritzar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a iniciar el procés de licitació de la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu i dades de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els principals objectius de la Generalitat de Catalunya per a la futura  licitació  dels serveis de telecomunicacions de veu i dades seran:

- Definir l’estratègia tecnològica de veu i dades de la Generalitat de Catalunya.

- Construir una oferta homogènia i racionalitzada de serveis de telecomunicacions per a la Generalitat.

- Establir el model de provisió i facturació de serveis.

- Establir el model de gestió de la xarxa corporativa.

- Assegurar la qualitat del servei.

- Determinar l’inventari de serveis i equips de telecomunicacions existents i assegurar-ne el seu manteniment al llarg dels nous contractes.

- Definir el pla d’evolució de la xarxa en l’horitzó 2006-2009.

- Gestionar el canvi i la modernització de les xarxes i serveis.

Així mateix, és necessària la contractació d’una consultoria externa que doni suport a l’elaboració del concurs. L’abast del concurs de consultoria prèvia serà:

- Suport a l’inventari i catalogació dels serveis de telecomunicacions existents a la Generalitat

- Suport al disseny de xarxa, a partir d’estudis de mercat de productes oferts pels proveïdors i altres xarxes existents de grans corporacions i administracions.

- Suport a l’elaboració dels plecs de clàusules administratives i tècniques.

- Suport a l’adjudicació.

- Suport al disseny i implantació del pla de migració.

- Suport jurídic, aportant experiència en processos contractuals similars.

L’import màxim d’aquesta consultoria serà de 300.000€.