El Govern augmentarà la vigilància contra la legionellosi

Acords de Governd el 27 de juliol del 2004

query_builder   27 juliol 2004 16:27

event_note Nota de premsa

El Govern augmentarà la vigilància contra la legionellosi

Acords de Governd el 27 de juliol del 2004

El Govern ha fet un pas més en el control i la detecció de la legionel.losi i ha endurit les condicions higienicosanitàries de les instal•lacions amb risc de generar brots d’aquesta malaltia.

La nova normativa revisa les mesures de control vigents i estableix les freqüències de control que s’han d’aplicar a les instal•lacions amb risc de produir un brot epidèmic. Totes les instal•lacions d’alt risc hauran de dur a terme controls de legionel.la anuals –si no estan fixades normativament–, i amb freqüència trimestral en el cas de centrals humificadores.

Són considerades d’alt risc les instal•lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis (torres de refrigeració i condensadors evaporatius), les que afecten l’interior dels edificis (centrals humificadores industrials que generen aerosols), els sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn, instal•lacions termals, i sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire (spas, jakuzzis, piscines vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió, etc.)

A més, a partir d’ara, els requisits d’autorització de les entitats i serveis de revisió periòdica seran més estrictes, per tal de garantir la competència tècnica i la dedicació dels recursos suficients dels serveis autoritzats. També s’ha adequat el règim d’infracció i sancions.

La nova normativa vol adaptar-se, així, a l’avanç dels coneixements cientificotècnics i a l’experiència acumulada des de l’aprovació del decret del 2002. Llavors es va establir un primer conjunt de mesures, encaminades a minimitzar l’aparició de brots de legionel.losi per mitjà del control dels sistemes i aparells amb aigua i susceptibles de produir aerosols.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE SALUT

• El Govern estableix les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

La legionel•losi és una malatia causada per bacteri legionel•la, que es pot presentar de manera esporàdica o en forma de brots epidèmics que poden afectar grups de persones de la comunitat.

Aquest bacteri pot colonitzar els sistemes d’aigua calenta i freda dels edificis o altres sistemes que necessiten aigua per funcionar.

L’any 2000 el Govern de la Generalitat va adoptar una primera iniciativa amb l’aprovació del Decret de mesures específiques de control de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

Posteriorment, l’any 2002, es va aprovar el decret pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries, que va introduir un conjunt de mesures i d’accions encaminades a minimitzar l’aparició de brots de legionel•losi, mtijançant l’establiment de condicions higienicosanitàries que han de complir els sistemes i aparells que continguin aigua i que siguin susceptibles de produir aerosols.

Ara, i amb l’avanç dels coneixements cientificotècnics i l’experiència acumulada des de l’aprovació del Decret del 2002, és aconsellable revisar l’efectivitat de les mesures de control de les instal•lacions de risc de generar brots de legionel•losi.

És per aquest motiu que el Govern català ha establert avui les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

D’entre les modificacions a destacar estan les que se orienten, essencialment, a incrementar les mesures preventives i de control en les instal•lacions que poden tenir un risc més elevat de constituir un focus de legionel•losi.

Així, i per tal de verificar l’eficàcia de les mesures d’autocontrol a què estan subjectes aquestes instal•lacions s’estableixen les freqüències de mostreig per a les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius, que seran les que marca el Reial decret 865/2003, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

En qualsevol cas, totes les instal•lacions d’alt risc han de dur a terme determinacions periòdiques de la legionel•la, que en el cas que no estiguin fixades normativament, seran anuals, i en el cas de centrals humificadores la freqüència serà trimestral.

Cal recordar que es consideren instal•lacions d’alt risc aquelles instal•lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis (torres de refrigeració i condensadors evaporatius), les que afecten l’interior dels edificis (centrals humificadores industrials que generen aerosols), els sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn, instal•lacions termals, i sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire (spas, jakuzzis, piscines vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió, etc).

D’altra banda, cal destacar la introducció d’una major regulació dels requisits d’autorització de les entitats i serveis de revisió periòdica, encaminada a garantir-ne la competència tècnica i la disponibilitat dels recursos suficients i idonis per a la realització de les funcions per a les quals obtenen l’autorització.

En aquest sentit, també hi ha hagut una revisió dels continguts del programa del curs de formació del personal encarregat de les tasques de manteniment higienicosanitari d’instal•lacions de risc davant la legionel•la i del seu tractament.

Finalment, també s’ha adequat el règim d’infracció i sancions al que estableix la Llei aprovada l’any 2003 de protecció de la salut.