El Govern denuncia el Pla Hidrològic Nacional davant la Comissió Europea

query_builder   16 març 2004 17:18

event_note Nota de premsa

El Govern denuncia el Pla Hidrològic Nacional davant la Comissió Europea

El Govern de la Generalitat ha acordat avui denunciar, davant la Comissió Europea, l’incompliment per part del Govern espanyol de les directives comunitàries en política d’aigües, de conservació dels hàbitats naturals i flora i fauna silvestres, de conservació de les aus silvestres, i d’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

En opinió del Govern, els incompliments són els següents:

• El Govern espanyol ha iniciat l’execució del projecte de transferències autoritzades per la Llei del PHN sense haver fixat prèviament el cabal ecològic mínim que condiciona tècnicament la transferència.

• El Ministeri de Medi Ambient ha aprovat el projecte de transferències autoritzades per la Llei del Pla Hidrològic Nacional de l’any 2001 sense prendre les mesures adequades per assegurar la subsistència del Delta de l’Ebre i l’ecosistema que l’envolta, així com tampoc no ha aprovat el Pla de Protecció Especial del Delta.

• Amb l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social de l’any 2003, la definició del règim hídric i del cabal ecològic de l’Ebre s’ha desvinculat del Pla Integral de Protecció del Delta.

• La normativa comunitària exigeix que tot estudi d’impacte ambiental ha d’anar acompanyat de les principals alternatives estudiades i d’una justificació de les principals raons de la solució adoptada.

• La declaració del Delta de l’Ebre com a zona d’especial protecció per a les aus fa que aquesta passi a formar part de la Xarxa Natura 2000 havent-se de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE.

• D’acord amb la normativa europea, l’aigua no és un bé comercial sinó un patrimoni que cal protegir i defensar, i una política d’aigües eficaç i coherent ha de protegir els ecosistemes aquàtics, així com els ecosistemes terrestres i els aiguamolls que en depenen directament, assegurant el seu ús prudent i la seva conservació.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern ha acordat denunciar davant la Comissió Europea l’incompliment per part del Govern espanyol de les directives comunitàries en matèria d’establiment d’un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, de conservació dels hàbitats naturals i flora i fauna silvestres, de conservació de les aus silvestres, i d’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

Amb l’aprovació de la Llei de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social de l’any 2003, la definició del règim hídric i del cabal ecològic de l’Ebre s’ha desvinculat del Pla Integral de Protecció del Delta.

A més, la declaració del Delta de l’Ebre com a zona d’especial protecció per a les aus fa que aquesta passi a formar part de la Xarxa Natura 2000 havent-se de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE.

Tanmateix, el Ministeri de Medi Ambient ha aprovat el projecte de transferències autoritzades per la Llei del Pla Hidrològic Nacional de l’any 2001 sense prendre les mesures adequades per assegurar la subsistència del Delta de l’Ebre i l’ecosistema que l’envolta, així com tampoc ha aprovat el Pla de Protecció Especial del Delta.

En aquest sentit, un dels principis fixats per la Llei del PHN com a contingut mínim obligatori del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre és el seguiment ambiental de les zones protegides del Delta.

D’acord amb la normativa europea, l’aigua no és un bé comercial sinó un patrimoni que cal protegir i defensar, i una política d’aigües eficaç i coherent ha de protegir els ecosistemes aquàtics, així com els ecosistemes terrestres i els aiguamolls que en depenen directament, assegurant el seu ús prudent i la seva conservació.

A més, la normativa comunitària exigeix que tot estudi d’impacte ambiental ha d’anar acompanyat de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals raons de la solució adoptada.

Amb tot, el Govern espanyol ha iniciat l’execució del projecte de transferències autoritzades per la Llei del PHN sense haver fixat prèviament el cabal ecològic mínim que condiciona tècnicament la transferència.

És per tot això que el Govern català considera que es vulneren les directives esmentades i per aquest motiu acorda denunciar davant la Comissió Europea l’incompliment de les mateixes.