El Govern aprova el decret de reestructuració parcial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

query_builder   10 febrer 2004 17:08

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret de reestructuració parcial de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

El passat mes de gener el Govern català va estructurar els nous departaments creats a l’Administració de la Generalitat i va redefinir l’estructura dels departaments afectats pels canvis, tot això, dins els principis de simplificació i descentralització que han de presidir l’organització de l’Administració per fer aquesta més propera al ciutadà.

Posteriorment, i mitjançant un decret aprovat el proppassat dia 27 de gener, el Govern feia una nova redistribució de les competències d’alguns departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, i per tal de donar compliment a les previsions d’aquest decret, el Govern català ha acordat una reestructuració parcial dels diversos departaments afectats.

- Pel que fa al Departament de la Presidència, es crea la Secretaria General Adjunta en la qual quedaran adscrites les següents unitats:

- La Direcció General d’Afers Religiosos.

- Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

- El Gabinet Tècnic de la Secretaria General Adjunta.

La Secretaria de Comunicació i la Secretaria de Coordinació Interdepartamental queden adscrites al Departament de la Presidència i la Secretaria General Adjunta serà qui coordini i faci el seguiment de l’actuació d’aquestes dues secretaries sectorials.

De la mateixa manera, resten adscrits al Departament de la Presidència els organismes següents:

- L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Comunicació.

- L’Institut Català de la Dona, mitjançant la Secretaria General Adjunta.

- El Centre d’Història Contemporània de Catalunya, mitjançant la Secretaria General Adjunta.

D’altra banda, es relacionaran amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Comunicació, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

L’Agència de Patrocini i Mecenatge ho farà mitjançant la Secretaria General Adjunta.

Amb l’aprovació d’aquest Decret s’atribueixen a la Secretaria de Relacions Internacionals les funcions i l’estructura actual de la Secretaria d’Afers Exteriors, exceptuant l’Àrea de Cooperació i Desenvolupament que s’adscriu al Departament de Governació i Administracions Públiques.

La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà queda adscrita a la Secretaria de Coordinació Interdepartamental, i el Patronat Català Pro Europa es relacionarà amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Relacions Internacionals.

En un altre àmbit, la Direcció de Serveis i l’Assessoria Jurídica, s’adscriuen a la Secretaria General del Departament de la Presidència.

Pel que fa a la resta de departaments afectats amb el decret de reestructuració aprovat avui, cal destacar-ne els següents:

- Al Departament de Governació i Administracions Públiques li correspondrà l’exercici de competències relacionades amb les polítiques de cooperació al desenvolupament i en matèria de suport a les entitats catalanes amb presència a l’exterior.

Així doncs, s’adscriu a aquest Departament la Secretaria d’Afers Exteriors que passa a denominar-se Secretaria de Cooperació Exterior, de la qual en dependrà l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

Les Oficines de la Generalitat a l’exterior donen suport a la Secretaria de Cooperació Exterior.

D’altra banda, el conseller de Governació i Administracions Públiques serà qui presidirà el Consell Tècnic.

- Pel que fa al Departament d’Ensenyament, a banda de les unitats directives en què actualment s’estructura, hi resten adscrites les secretaries sectorials següents:

- La Secretaria General de Joventut

- La Secretaria General de l’Esport

- La Secretaria de Política Lingüística

Així doncs resten també adscrits a aquest Departament l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, el Consell Català de l’Esport, el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, mitjançant la Secretaria General de l’Esport, i Turisme Juvenil de Catalunya, SA, que es relaciona amb el Departament mitjançant la Secretaria General de Joventut.

Finalment, i pel que fa al Departament de Benestar i Família resta adscrita a aquest Departament la Secretaria per a la Immigració.

- Mitjançant aquest Decret, la Direcció General de la Producció, Innovació i Indústries Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, passa a denominar-se Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries.