Consells davant l'aturada tècnica de les empreses de grues d'assistència en carretera

query_builder   25 agost 2004 14:45

event_note Nota de premsa

Consells davant l'aturada tècnica de les empreses de grues d'assistència en carretera

EN EL CAS D’AVARIA DEL VEHICLE O D’ACCIDENT, ELS USUARIS DE LES VIES ES PODEN VEURE AFECTATS PER FALTA D’ASSISTÈNCIA EN CARRETERA. AQUESTA AFECTACIÓ POT COMPORTAR SITUACIONS DE RISC. PER MINIMITZAR-NE LES CONSEQÜÈNCIES ES RECOMANEN UNA SÈRIE DE MESURES DE SEGURETAT A TENIR EN COMPTE.

Activar els intermitents d’emergència.

Fer ús de l’armilla reflectant quan se surti del vehicle.

Fer ús del sistema de senyalització amb la col·locació dels triangles d’advertiment a 50 metres com a mínim (al darrere, en vies de sentit únic de circulació i  a les vies de dos sentits, també advertir pel davant).

Situar el vehicle al voral de la via i, si és possible, treure’l fora de la calçada.

Un cop fora del vehicle, NO caminar mai per les vies, situar-se darrere de la tanca de seguretat.

Trucar a la companyia asseguradora, comunicant el tipus de servei que es requereix i el lloc on es troba el vehicle.

Informar del  lloc on ha estat estacionat el vehicle al telèfon d’emergències 112.

Si no pot moure el vehicle fins un lloc que no representi un perill o un obstacle per a la resta d’usuaris, comunicar-ho al telèfon d’emergències 112 i no abandonar el vehicle fins l’arribada de la policia o els bombers.

Si ha de deixar el vehicle retiri la documentació i els objectes de valor de l’interior i deixi’l tancat.

Extremar precaucions a totes les vies davant la possibilitat de trobar-se vehicles avariats amb especial atenció a les vies secundàries i amb poca visibilitat.

Mantenir velocitats adequades sense distraccions provocades per una desatenció en la conducció (’efecte tafaner’ a causa dels vehicles avariats) a totes les vies i principalment a les autopistes i autovies.

Abans d’iniciar uns desplaçament de mitja o llarga distància, revisar els nivells, la bateria i el funcionament correcte del sistema elèctric del vehicle.