Aprovada la nova estructura del Departament de Relacions Institucionals i Participació

query_builder   7 gener 2004 13:12

event_note Nota de premsa

Aprovada la nova estructura del Departament de Relacions Institucionals i Participació

El passat 20 de desembre es va crear el Departament de Relacions Institucionals i Participació on també es va determinar l’àmbit de competències d’aquest Departament. El Govern català ha acordat avui dotar de l’estructura necessària aquest Departament que comptarà amb una Secretaria General, una Direcció General de Relacions Institucionals i una Direcció General de Participació Ciutadana.

Així, a la Direcció General de Relacions Institucionals li correspon l’impuls i la coordinació del procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el sistema de finançament de la Generalitat i de l’ordenació territorial de Catalunya, així com l’elaboració de la llei electoral i el seu desplegament normatiu. També té com a funció l’impuls i la coordinació de les relacions de col•laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat i el de les altres Comunitats Autònomes, així com el manteniment i l’impuls de les relacions entre la Generalitat i el Consell General de la Vall d’Aran. També li correspon l’exercici de les funcions inherents a les relacions entre el Govern i el Parlament, així com les relacions entre el Govern, l’Administració de la Generalitat i el Síndic de Greuges. Aquesta Direcció s’estructura en dues subdelegacions, una de relacions intergovernamentals i una altra de relacions amb el Parlament.

Pel que fa a la Direcció General de Participació Ciutadana té com a funcions principals la promoció de la participació social; l’anàlisi, estudi i proposta de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els processos de participació ciutadana i, la difusió dels valors i dels principis democràtics en tots els àmbits socials i culturals. Aquesta Direcció General compta amb una subdirecció General de Foment de la Participació Ciutadana i una Subdirecció General d’Anàlisi de la Participació Ciutadana.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

• El Govern ha nomenat la senyora Carme Tolosana i Cidón, directora general de Relacions Institucionals i Participació.

• El Govern ha nomenat el senyor Lluís Barba i Boada, director de Serveis.

• El Govern aprova el Decret d’estructuració de Relacions Institucionals i Participació.

El passat 20 de desembre es va crear el Departament de Relacions Institucionals i Participació on també es va determinar l’àmbit de competències d’aquest Departament. El Govern català ha acordat avui dotar de l’estructura necessària aquest Departament, el qual quedarà estructurat de la següent manera:

1. El Departament de Relacions Institucionals i Participació sota la persona que n’és titular s’estructura en els òrgans directius següents:

a) La Secretaria General

b) La Direcció General de Relacions Institucionals: li correspon l’impuls i la coordinació del procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el sistema de finançament de la Generalitat i de l’ordenació territorial de Catalunya, així com l’elaboració de la llei electoral i el seu desplegament normatiu.

També té com a funció l’impuls i la coordinació de les relacions de col•laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat i el de les altres Comunitats Autònomes, així com el manteniment i l’impuls de les relacions entre la Generalitat i el Consell General de la Vall d’Aran.

Li correspon l’exercici de les funcions inherents a les relacions entre el govern i el Parlament, així com les relacions entre el Govern, l’Administració de la Generalitat i el Síndic de Greuges.

Aquesta Direcció s’estructura de la manera següent.

- La Subdirecció General de Relacions Intergovernamentals

- La Subdirecció General de Relacions amb el Parlament

c) La Direcció General de Participació Ciutadana té com a funcions principals la promoció de la participació social; l’anàlisi, estudi i proposta de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els processos de participació ciutadana i, la difusió dels valors i dels principis democràtics en tots els àmbits socials i culturals. Aquesta Direcció General s’estructura en els òrgans següents:

- La Subdirecció General de Foment de la Participació Ciutadana

- La Subdirecció General d’Anàlisi de la Participació Ciutadana

L’Institut d’Estudis Autonòmics resta adscrit al Departament de Relacions Institucionals i Participació.

La Comissió Jurídico Assessora es relacionarà amb el Govern de la Generalitat a través d’aquest Departament.

El conseller de Relacions Institucionals i Participació exerceix les funcions de presidència de la representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

El Gabinet del conseller serà la unitat d’assistència i suport del conseller i en depenen la Secretaria del conseller, l’Oficina de Protocol i l’Oficina de Premsa.

També es crea el Programa per a la creació de l’Institut Internacional per la Pau i el Programa per a la creació del Memorial Democràtic.