Restriccions de trànsit a la C-12 entre Garcia i Ascó (Ribera d'Ebre)

query_builder   19 setembre 2003 19:08

event_note Nota de premsa

Restriccions de trànsit a la C-12 entre Garcia i Ascó (Ribera d'Ebre)

Amb motiu de les obres de millora de la C-12 entre Garcia i Ascó, la Direcció General de Carreteres tallarà el trànsit en aquest tram des de les 8 hores a les 19 hores els dies laborables entre el 22 de setembre i el 31 d’octubre de 2004.

Per tal de facilitar la circulació entre aquestes poblacions, la Direcció General de Carreteres ha establert un itinerari alternatiu, degudament senyalitzat, per la N-420, de Móra la Nova a Camposines, i per la C-12B, de Camposines a Ascó.

La Generalitat també ha previst evitar  la circulació de vehicles de mercaderies perilloses per la travessia d’Ascó i ha establert els següents trajectes alternatius: de Flix a Lleida per la A-2, o bé, d’Ascó a Camposines a través de la T-733 i la TV7331 per la Fatarella.

Les obres de millora de la carretera C-12 (Eix de l’Ebre) entre les poblacions de Garcia i Ascó es van iniciar el passat mes de maig i suposen una inversió total de 15,5 MEUR (2.579 MPTA).

Per tal de dotar aquesta carretera de característiques pròpies de la seva funció d’eix bàsic, la Generalitat ha impulsat dues actuacions que donaran a aquesta via un disseny òptim i la integraran dins la xarxa bàsica.

Aquestes actuacions són les següents:

 

·        Condicionament de la carretera C-12 entre Garcia i Ascó.

 

·        Ampliació del pont sobre el riu Ebre a Ascó, carretera C-12.

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de les obres

 

- Condicionament de la carretera C-12 entre Garcia i Ascó:

 

Aquesta actuació consisteix en el condicionament i millora de la C-12 entre els punts quilomètrics 68,726 i 78,630, des del pont sobre el riu Siurana fins al pont sobre el riu Ebre.

Tot i que la millora general de la C-12 es farà aprofitant, el màxim possible, el traçat actual, el fet de donar a la carretera una velocitat de projecte de 80 km/h, comportarà trams de nou traçat en algunes zones.

El traçat comença, al punt quilomètric 1, al marge dret de l’actual viaducte sobre el riu Siurana.

A continuació se situa un tram d’uns 700 m que correspon al pas proper al casc urbà de Garcia. En aquest tram s’ha previst un doble accés a l’esmentada població:

·        D’una banda es formarà una intersecció a nivell, que se situarà al sud de Garcia, amb les següents característiques: disposarà d’un tercer carril central per girs a l’esquerra i d’una rotonda al costat de la carretera.

·        D’altra banda, aprofitant un pas inferior existent, es construiran els ramals per al trànsit procedent d’Ascó d’entrada a Garcia i per al trànsit de sortida de Garcia cap a Mora, ambdós junt a la zona esportiva existent.

Entre els punts quilomètrics 1,8 i 2,3 es farà un nou traçat, per tal d’eliminar uns revolts de petit radi existents. En aquest tram s’ha previst la construcció d’un viaducte d’uns 60 m de longitud.

En el tram del punt quilomètric 2,6 al 7,7, el traçat abandona en bastants punts la plataforma actual i es desplaça vora del riu, amb una traça més rectilínia.

En el tram situat al costat de Vinebre, del punt quilomètric 9 al 9,7, es construiran dos accessos al nucli urbà. Aquests consistiran en dues interseccions a nivell situades en els extrems de la població. Ambdues interseccions disposaran d’un tercer carril central per girs a l’esquerra i una rotonda al costat de la carretera. Els dos accessos estaran units per una via de doble sentit, d’uns 700 m de longitud, paral·lela a la carretera i separada d’aquesta per un espai mínim de 3 m. Aquesta via donarà servei al trànsit de la població a la vora dels edificis existents.

Les obres acaben en el punt quilomètric 10,9, al marge esquerre de l’actual pont sobre l’Ebre.

En el punt quilomètric  8,17, s’ha mantingut una intersecció a nivell amb la carretera d’accés a Torre de l’Espanyol.

La secció de la carretera serà de dos carrils de 3,5 m i vorals d’1,5 m.

També s’ha previst la construcció de cunetes de formigó d’1,5 m.

 

Les estructures a destacar són:

 

- El pont, d’uns 60 m de longitud i una amplada d’11 m, entre els punts quilomètrics 1,83 i 1,89, amb tres trams d’uns 20 m.

 

- Ampliació del pont sobre el riu Ebre a Ascó, carretera C-12:

 

Aquesta actuació s’inicia al final del condicionament de la C-12, al pont sobre el riu Ebre a Ascó.  Actualment, el pont té una longitud de 193,10 m i una secció amb una calçada de 7 m d’amplada i unes voreres peatonals de 0,7 m. Aquestes característiques geomètriques resulten insuficients per al nivell de servei d’aquesta via un cop enllestit el condicionament .

És per això, que la Generalitat preveu l’eixamplament d’aquest pont fent la mateixa estructura del pont existent i amb la formació de dues voreres peatonals d’1 m d’amplada. La calçada  resultant serà de gairebé 8 m d’amplada, amb dos carrils de 3,5 m i vorals de 0,4 m.

 

Dades econòmiques:

 

 

·        El condicionament de la carretera C-12 entre Garcia i Ascó, que ha començat avui, suposa una inversió de 14,7 MEUR (2.446 MPTA). Les obres tenen un termini d’execució de 18 mesos i es preveu que s’acabin el novembre de 2004.

 

·        L’ampliació del pont sobre el riu Ebre a Ascó, carretera C-12, té un pressupost de 800.000 EUR (133 MPTA). Aquesta actuació, iniciada avui, es preveu que s’acabi el desembre de 2003 i té un termini d’execució de 7 mesos.