Oriol Nel·lo anuncia que l'any que ve estaran enllestits el pla territorial del Pirineu i el pla director de l'esquí

query_builder   11 novembre 2004 17:26

event_note Nota de premsa

Oriol Nel·lo anuncia que l'any que ve estaran enllestits el pla territorial del Pirineu i el pla director de l'esquí

El secretari de Planificació Territorial, Oriol Nel·lo, ha anunciat que el 2005 estaran enllestits el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran i el Pla Director de l’esquí. L’anunci ha tingut lloc en el marc del I Encuentro del Sector Hotelero en Catalunya, organitzat per Recoletos on ha pronunciat la conferència "Estacions d’esquí: planificació del territori".

En l’exposició, que ha tingut lloc davant de diversos representants del sector hoteler i immobiliari, Nel·lo també ha explicat quina és la diagnosi que el Govern fa de la realitat territorial pirinenca i del sector de l’esquí, així com dels propòsits d’actuació del govern en aquests camps i ha volgut refermar el compromís del Govern amb el futur d’aquest territori.

Per al Govern, el Pirineu català es troba en un moment decisiu ja que després d’un llarg període de decadència, s’obre una etapa de represa en el terreny demogràfic i econòmic, i de notable millora d’accés a la renda i els serveis  .

Nel·lo ha explicat que aquesta evolució no és, però, encara homogènia per al conjunt del territori pirinenc ja que es concentra sobretot a les valls més altes i deixa fora del seu abast sectors importants, en particular al Pallars i l’Alt Urgell.

D’altra banda, la bona evolució pel que fa als llocs de treball descansa gairebé en exclusiva sobre el sector turístic i l’activitat constructiva, de manera que està sotmès a una certa dependència externa, a una alta estacionalitat i a les variacions de cicle econòmic. En canvi, les activitats agrícola i ramadera tendeixen a veure reduïda la seva extensió amb la consegüent reducció de la diversitat econòmica i de problemàtica pel que fa al manteniment del paisatge.

Davant d’això, el secretari de Planificació ha afirmat que "el Govern està fermament convençut de la necessitat de dotar la societat pirinenca de nous instruments per ordenar el territori i potenciar el desenvolupament futur".

Per això el govern actua en l’elaboració del pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran, en el planejament urbanístic, en el tractament de les segones residències i en l’orientació del sector de l’esquí.

1.      Elaboració del pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran

El Govern ha anunciat la seva voluntat d’aprovar inicialment el Pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran a principis del 2005 donant així resposta a una vella reivindicació de la societat pirinenca i complint la prescripció legal pendent des de l’aprovació de la Llei de política territorial del 1983.

El pla territorial inclourà directrius en tres àmbits específics: els sistema dels espais oberts, les previsions per als desenvolupaments urbans i les previsions d’infraestructures.

L’objectiu principal del pla és dotar d’un marc de referència el planejament urbanístic municipal i l’actuació de l’administració en l’àmbit de l’alt Pirineu.

2. Planejament urbanístic

El Govern està elaborant així mateix tres plans directors urbanístics per a les comarques que coneixen una dinàmica de transformació més accentuada: la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà i la Cerdanya. Aquests plans directors concreten a una escala més precisa les previsions i els compromisos establerts pel pla general.

Com en el cas del Pla territorial, aquestes peces de planejament s’estan elaborant en estreta col·laboració amb les administracions locals i amb la participació de la societat pirinenca. A aquests efectes, el Govern ha conclòs amb la Universitat de Lleida un conveni per tal que aquesta organitzi una sèrie de debats públics amb les diverses ciutats del Pirineu sobre els temes afrontats pel planejament.

Paral·lelament, el Govern ha encarregat l’elaboració d’unes normes complementàries en matèria d’arquitectura i urbanisme d’aplicació en les comarques de muntanya que tenen com a objectiu donar instruments als municipis a l’hora de regular la tipologia en les edificacions i el seu tractament arquitectònic, donant així resposta a la inquietud que molts sectors de la societat pirinenca han expressat respecte a la transformació dels pobles i del paisatge en aquest territori.

3. El tractament de les segones residències

Arreu del Pirineu, hi ha en aquests moments 24.000 habitatges principals i 21.000 de secundaris, aquests darrers amb una capacitat de 85.000 places. Així, en l’habitatge secundari del Pirineu es podria allotjar la població pirinenca tota sencera i encara n’hi hauria amb escreix.

És evident que l’evolució de la residència secundària ha creat ocupació en l’àmbit de la construcció i ha tingut efectes positius en la dinamització econòmica de pobles i comarques. Tot i així, Oriol Nel·lo ha volgut remarcar que els seus rendiments des del punt de vista econòmic és inferior al que es podria derivar d’un desenvolupament immobiliari i turístic més concentrat en el sector hoteler ja que "el desenvolupament hoteler permet estalviar consum de sòl, dotació d’infraestructures i augmenta de manera extraordinària el nombre i la duració dels llocs de treball creats, la despesa induïda i també el nombre de pernoctacions. Per això és objectiu del Govern orientar l’esforç immobliiari més en la dotació d’equipaments hotelers que no pas en un augment indiscriminat de les segones residències, i així fomentar el planejament que s’està preparant."

D’altra banda, el secretari de Planficació ha explicat que el Govern ha encarregat a un equip d’economistes de l’Institut d’Estudis Territorials i la Universitat Pompeu Fabra la redacció d’un estudi comparatiu sobre la fiscalitat diferencial de la segona residència a Europa.

4.      L’Orientació del sector de l’esquí

El Govern està redactant a través d’una comissió interdepardamental presidida pel conseller Nadal un pla director de les estacions d’esquí i de muntanya que té dos objectius centrals: establir quina ha de ser l’evolució del domini esquiable en el futur d’acord amb els requeriments econòmics i ambientals així com amb les previsions de les demandes.

En segon lloc, el Pla establirà quines han de ser les estratègies d’actuació del sector públic català i en particular de la Generalitat en relació al suport a les estacions d’esquí, sector en el qual l’administració catalana té ja un paper molt important.

Oriol Nel·lo ha finalitzat la seva conferència explicant  que "el Pirineu es troba en un moment decisiu de la seva història que permet promoure una millora substancial de les condicions de vida i de benestar. Per això el Govern està fermament decidit de dotar la societat pirinenca de tots els instruments necessaris -infraestrucutrals, urbanístics i administratius- que permetin aprofitar les oportunitats que es presenten".