La nova Llei del Taxi garantirà les mesures de seguretat en el sector

query_builder   4 febrer 2003 17:49

event_note Nota de premsa

La nova Llei del Taxi garantirà les mesures de seguretat en el sector

El govern de la Generalitat ha aprovat avui el projecte de la Llei del Taxi, un text àmpliament debatut i consensuat en els seus aspectes bàsics amb tots i cadascun dels sectors implicats, i que promou la millora de les condicions de seguretat per a conductors i usuaris. Amb l’aprovació de la Llei, el govern català adequarà el sector del Taxi a les noves demandes socials, n’actualitzarà la normativa vigent i promourà la modernització del sector.

La nova Llei del Taxi actualitza la normativa, vigent des de l’any 1979, d’un sector que ocupa a més de 15.000 professionals a Catalunya. El seu contingut s’adapta a les demandes i a les necessitats expressades pels col·lectius implicats en el sector, i donarà així cobertura legal al màxim nivell i en totes les seves particularitats. Això implica des dels treballadors autònoms fins a les empreses que operen mitjançant flotes i treballadors assalariats, tant per als que circulen per les grans ciutats com els que ho fan en nuclis petits i mitjans, amb una atenció especial envers els drets i les demandes d’usuaris i usuàries

Ampli consens sectorial

Per tal de poder assolir aquests requisits de cobertura jurídica, la Generalitat ha mantingut converses durant mesos amb tots dels agents del sector. El projecte ha estat debatut per totes les associacions professionals fins que s’ha arribat a un consens ampli sobre els aspectes fonamentals de la Llei. Institucions, organitzacions públiques, entitats privades i associacions de consumidors i usuaris han participat activament en l’elaboració del text que ha impulsat la Generalitat, i mitjançant el diàleg i amb voluntat participativa.

Per tant, aquest nou text legal dotarà al sector del Taxi del marc necessari per a garantir-ne la modernització, el progrés econòmic i professional, a la vegada que fa un reconeixement a la seva aportació dins al societat. D’altra banda, la nova llei preveu la creació del Consell Català del Taxi, un òrgan consultiu, d’assessorament i de debat entre el sector del Taxi i les administracions. Aquí hi estaran representats tots els interlocutors, professionals, consumidors i usuaris, els qual participaran de manera activa en el disseny de les polítiques i de les accions normatives en aquest marc legal.

Garantia de seguretat per als taxistes i usuaris

Com a novetat en el contingut d’aquesta Llei, i en resposta a la voluntat del govern català d’impulsar mesures que garanteixin la seguretat tant de conductors com d’usuaris, el projecte estableix que les administracions competents han de promoure la incorporació progressiva de mesures o mitjans que incrementin la seguretat en la prestació del servei.

En aquest sentit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques coordinarà l’establiment del sistema de localització de vehicles via satèl·lit (GPS) i del sistema de transmissió de dades mitjançant telefonia mòbil (GSM).

D’aquesta manera, la Generalitat dóna resposta a la voluntat dels professionals del Taxi en tant en quant aquests identifiquen la seguretat com a element prioritari en l’exercici de la seva professió.

Aspectes destacables de la Llei del Taxi

Aquests són, entre d’altres, alguns dels aspectes que cal destacar de la nova Llei del Taxi:

Per a les persones usuàries

· Catàleg de drets de les persones usuàries: aquest és un dels aspectes més destacats de la regulació. Entre els drets reconeguts dels usuaris cal destacar el del transport i col·locació dels equipatges, l’obtenció d’un rebut amb les dades del servei i la identificació del vehicle, elecció del recorregut, el respecte als drets dels no fumadors, estat de neteja i conservació del vehicle, la pujada i baixada del vehicle en condicions de seguretat i l’elecció de vehicle a la parada, subjecte a determinades condicions, obertura i tancament de finestretes, dispositius de climatització i aparells de ràdio i reproducció de so.

· Procediments de reclamació: la Llei impulsa l’establiment de procediments simplificats de reclamació, així com la possibilitat de recórrer a fórmules arbitrals.

Per als professionals

· Llicències: la nova Llei aposta pel manteniment del nombre de llicències actuals i per controlar la creació de noves llicències segons la necessitat real de la demanda. També preveu l’existència de llicències temporals per donar resposta a demanda específica (llocs poc habitats o turístics). També es preveu equilibrar la coexistència del professional autònom amb el complement que representen les flotes amb treballadors assalariats per a perfeccionar l’oferta del sector. Així, les empreses podran obtenir un màxim de 50 llicències i/ del 10% del seu nombre en cada municipi o entitat metropolitana.

Pel que fa a la transmissió de llicències, s’estableix un règim limitador de la intervenció administrativa i oferirà més llibertat en la transacció.

· Foment de la cooperació: la Llei preveu la regulació per via reglamentària dels aspectes generals del funcionament, la normativa i la responsabilitat de les cooperatives i emissores de ràdio-taxi.

· Parades i carril preferent: la Llei preveu l’actuació pública en l’equipament i senyalització de parades. També determina la necessitat de promoure la utilització del carril preferent

· Incorporació de noves tecnologies: s’estableix el desenvolupament progressiu d’innovacions tecnològiques per a millorar les condicions de prestació i seguretat dels serveis de Taxi.

La creació del Consell Català del Taxi i les mesures impulsades en matèria de seguretat també consten com a elements positius tant per a conductors com a usuaris del Taxi.