La Generalitat treu a informació pública l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la nova estació de l'L-5 entre Collblanc i Pubilla Cases

query_builder   24 novembre 2003 12:44

event_note Nota de premsa

La Generalitat treu a informació pública l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la nova estació de l'L-5 entre Collblanc i Pubilla Cases

La Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha tret a informació pública l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la nova estació de l’L-5 del metro de Barcelona, entre Collblanc i Pubilla Cases. Aquesta actuació suposa una inversió total de 21,45 MEUR per part de la Generalitat. La nova estació, objecte d’aquest estudi informatiu, queda recollida en el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010, com a modernització i millora de la Xarxa de Metro.

La necessitat d’una nova estació de metro de la línia 5, en el tram situat entre les estacions de Collblanc i Pubilla Cases, és conseqüència de la demanda actual i futura prevista de transport públic en aquest tram de la línia.

Les sis estacions del tram Cornellà-Pubilla Cases tenen un volum de passatge considerable, de més de 50.000 entrades diàries. Així doncs, i per tal de garantir la seva mobilitat, existeix, en aquesta zona, el servei de transport públic proporcionat per les actuals estacions de la línia 5 de metro, alguns serveis de bus i, properament, també es preveu el pas del Trambaix que disposarà d’un baixador situat al camí de la Torre Melina.

La necessitat de facilitar la combinació entre els serveis de transport públic, en aquest cas entre el metro i el tramvia, requereix plantejar un intercanvi en aquest punt, ja que les estacions de metro de Pubilla Cases i de Collblanc estan a una distància massa gran del baixador. Aquesta nova estació també s’ajusta al planejament urbanístic futur previst en aquesta zona, que comportarà noves edificacions i l’arranjament de zones verdes.

Descripció de les obres

L’estació disposa d’accessos des dels dos costats de la carretera de Collblanc amb vestíbuls separats per a cada un dels accessos, però amb la possibilitat de control d’ambdós sistemes de barreres tarifàries des d’una única cabina del cap d’estació.

Els accessos per la banda de Barcelona es distribueixen de manera que existeix una comunicació directa amb la parada del tramvia al camí de Torre Melina mitjançant una escala mecànica  d’1,6 m,  un accés a la vorera contrària mitjançant una escala fixa de 2 m d’amplada i un ascensor adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) pròxim a la carretera de Collblanc i ubicat sobre la mateixa vorera.  

Pel que fa a la banda de l’Hospitalet hi ha un accés principal des del nou carrer que hi ha previst obrir, com a continuació del camí de Torre Melina a l’altra banda de la carretera de Collblanc, amb escales fixes de 3 m d’amplada i dues de mecàniques, a banda i banda, de la primera. També es disposa d’un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda.

Els dos vestíbuls es comuniquen amb una galeria d’uns 8 m útils d’amplada. Els vestíbuls i la galeria de connexió estan situats a la cota + 50,64 m i disposen en la seva totalitat d’uns 1.500 m2 de superfície, dels quals aproximadament 1.343 m2 correspondrien a l’àrea de trànsit de viatgers, mentre que els 157 m2  restants es destinarien a locals complementaris.

Les barreres tarifàries, si bé es disposen en els dos vestíbuls separats, són visibles des d’una zona de control única (cabina del cap d’estació). Un cop passades les barreres, la galeria permet establir la lliure circulació entre andanes. La comunicació amb les dues andanes (cota + 43,85) es realitza a totes dues bandes mitjançant els mateixos elements: una escala fixa de 2,5 m, una de mecànica d’1,6 m i un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda. Les escales d’accés a l’andana són paral·leles a aquesta en ambdues direccions de circulació.

Pel que fa als locals tècnics de l’estació, estaran repartits entre la planta, a nivell de les andanes, i la planta del vestíbul del cantó de l’Hospitalet.