La Generalitat signa un conveni amb l'Ajuntament de Lliçà de Vall per a la millora de la C-155 (Vallès Oriental)

Es millorarà l'accés a la urbanització 'La Miranda' i al polígon de Cantallops amb una inversió de 460.000 EUR

query_builder   28 febrer 2003 18:22

event_note Nota de premsa

La Generalitat signa un conveni amb l'Ajuntament de Lliçà de Vall per a la millora de la C-155 (Vallès Oriental)

Es millorarà l'accés a la urbanització 'La Miranda' i al polígon de Cantallops amb una inversió de 460.000 EUR

El director general de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Jordi Follia, juntament amb l’alcalde de Lliçà de Vall, Andreu Carreras, ha signat avui un conveni de col·laboració per a la millora de la carretera C-155 a la intersecció on conflueixen l’accés a la urbanització “La Miranda” i l’accés al polígon industrial Cantallops. Aquesta actuació, que es preveu que surti a licitació properament, suposa una inversió total de 460.000 EUR (76 MPTA), dels quals 356.200 EUR (59 MPTA) seran finançats per la Generalitat i la resta, 103.800 EUR (17 MPTA), per l’Ajuntament de Lliçà. Les obres, que tenen un termini d’execució de 6 mesos, es preveu que comencin l’estiu vinent.

La carretera C-155 és un dels principals eixos per al trànsit industrial de Catalunya ja que al llarg del seu traçat s’han desenvolupat diferents polígons industrials.

 A aquesta situació s’afegeix el paper de via de suport de trànsit lleuger i el fet que bona part del seu traçat passi per zones urbanes i periurbanes.

És per això que la Generalitat ha impulsat tot un seguit d’actuacions a la C-155 que contemplen la realització d’un conjunt de rotondes per tal de millorar la seguretat viària i la funcionalitat d’aquesta carretera com a via d’accés als polígons industrials i als nuclis urbans.

Entre aquestes actuacions s’inclou la millora de la intersecció situada al punt quilomètric 12,3 de la C-155 on conflueixen l’accés a la urbanització “La Miranda” i l’accés al polígon industrial Cantallops . Per tal de millorar aquesta cruïlla es preveu construir una rotonda que canalitzi el trànsit i d’aquesta manera millorar la seguretat viària.

D’altra banda, cal assenyalar que actualment es troba en fase d’acabament la construcció, per part d’aquest Departament, d’una altra rotonda situada també a Lliçà de Vall a la intersecció de la C-155 amb la BV-1605, amb un cost de 290.000 EUR (48 MPTA).

Descripció de les obres

 Les obres consisteixen bàsicament en la millora de la intersecció esmentada mitjançant la construcció d’una rotonda amb un radi interior de 13 m, una calçada de dos carrils de 4 m, un voral interior de 0,5 m i un voral exterior d’1,5 m.

Als entroncaments de la rotonda tant per la C-155 com pel carrer Sant Josep les calçades tenen 4 m d’ample per les entrades a la rotonda i de 5 m per les sortides.

Les obres també inclouen l’ampliació del tram de la carretera C-155, situat abans i després de la rotonda i entre els punts quilomètrics 11,87 i 13,29, fins a 10 m, és a dir, la calçada tindrà 7 m d’amplada i dos vorals d’1,5 m cadascun. A més, també es contempla la millora del drenatge de la rotonda i de la C-155 en aquest mateix tram.

L’actuació es completa amb:

 · Enllumenat de la rotonda.

 · Enjardinament de l’illot interior de la rotonda i terraplens amb el tractament i l’estesa de terra vegetal procedent de l’obra i hidrosembres.

 · Senyalització horitzontal, vertical i implantació de baranes i barreres de seguretat metàl·liques.

Conveni de col.laboració

El conveni determina que correspon a la Direcció General de Carreteres la redacció del projecte, així com l’execució de les obres previstes que seran encarregades per part del Govern de la Generalitat a l’empresa pública Gestió d’Infraestructures SA (GISA), per tal que efectuï la seva licitació i adjudicació.

D’altra banda i degut a les actuacions urbanes de connectivitat que contempla el projecte, l’Ajuntament de Lliçà de Vall farà una aportació econòmica de 103.800 EUR (17 MPTA).

Una vegada executades les obres, l’Ajuntament de Lliçà de Vall assumirà el manteniment i la conservació de l’enllumenat, enjardinament i vorera de la rotonda.