La Generalitat presenta el projecte de desdoblament de la C-14 entre Reus i Alcover

Es desdoblaran més de 10 Km de la carretera millorant les comunicacions entre el Tarragonès i l'Alt i Baix Camp

query_builder   18 juliol 2003 13:32

event_note Nota de premsa

La Generalitat presenta el projecte de desdoblament de la C-14 entre Reus i Alcover

Es desdoblaran més de 10 Km de la carretera millorant les comunicacions entre el Tarragonès i l'Alt i Baix Camp

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presentat avui el projecte de desdoblament de la carretera C-14 entre les poblacions de Reus (Baix Camp) i Alcover (Alt Camp). Aquesta actuació, que properament sortirà a informació pública, té un pressupost aproximat d’entre 40 MEUR (6.655 MPTA) i 51,8 MEUR (8.619 MPTA), segons l’alternativa escollida.

La carretera C-14, l’Eix Tarragona – Andorra, pertany a la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat i esdevé un eix vertebrador entre els Pirineus i la costa de Tarragona.

Aquesta carretera, al seu pas per les comarques del Tarragonès, del Baix Camp i de l’Alt Camp, és una de les vies de comunicació principal que permet l’accés al litoral dels vehicles que provenen de l’interior de Catalunya per la carretera N-240.

També comunica les poblacions de Salou, Reus, Valls, Montblanc, i esdevé un  itinerari de gran importància, tant pel que fa a la indústria de la zona com pel turisme de la Costa Daurada.

Durant l’any 2002,  al tram comprès entre Reus i Alcover, aquesta carretera ha suportat una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de trànsit superior als 15.000 vehicles/dia.

És per això, que la Generalitat està impulsant el desdoblament de la carretera C-14 entre Reus i Alcover, per tal de dotar aquest tram de carretera d’unes característiques d’autovia desdoblada que milloraran la seguretat viària de la zona així com el seu nivell de servei.

 Cal esmentar que per tal de millorar la xarxa viària del Baix Camp actualment, des d’aquest Departament s’estan impulsant les següents actuacions:

·        Variant de Reus: evitarà el pas de la C-14 per dins de la població de  Reus. Actualment es troba en fase d’execució i es preveu que les obres s’acabin a finals d’aquest mes. Aquesta actuació té un pressupost de 22,9 MEUR (3.810 MPTA).

·        Construcció del nou vial entre la C-14, a la Selva del Camp, i la variant de Constantí: Condicionarà l’itinerari del camí existent entre les  dues poblacions per convertir-lo en un nou vial de dos carrils i doble sentit de circulació. Aquesta actuació, inaugurada avui, suposa una inversió de 5,3 MEUR (882 MPTA).

·        Millora d’accés des de la C-14 a les Masies Catalanes: Actualment  es troba en fase de construcció i té un cost de 636.000 EUR (106 MPTA). Les obres es preveu que s’acabin a finals d’aquest any.

Descripció de les obres

Aquesta actuació, que dóna continuïtat a les obres de la variant de Reus que actualment estan en fase d’acabament, comença a la rotonda de l’enllaç nord d’aquesta variant.

La carretera projectada és de dos calçades amb carrils per a cada sentit de circulació i amb accés controlat a les propietats adjacents. És a dir, la carretera disposarà de dues calçades de 2 carrils de 3,5 m, voral exterior de 2,5 m i voral interior d’1,5 m. Ambdues calçades estan separades per una mitjana de 2 m d’amplada. La longitud total de la nova carretera desdoblada serà de 10,5 km. Pel que fa a la velocitat del projecte, serà  de 100 km/h.

Al costat del tronc de la carretera es construiran alguns trams de vies de servei, entre els quals destaca el que va des de l’inici de l’obra fins a l’enllaç de la Selva del Camp, amb una longitud de 4 km, i altres trams de vies col·lectores i distribuïdores o reposicions de camins de servei que són variables segons l’alternativa de l’estudi que s’esculli.

L’estudi considera 3 opcions o alternatives diferents:

 Totes aquestes opcions tenen un tram en comú, d’uns 5,6 Km de longitud, que va des de l’inici de l’obra, al nord de la variant de Reus (punt quilomètric 10), fins més enllà de l’enllaç d’Alcover, al punt quilomètric 15,6. Al tram comú esmentat, s’aprofita la calçada existent per formar una de les dues calçades de la futura autovia.

Al punt quilomètric 14, hi ha el primer enllaç corresponent al nou vial entre la Selva del Camp i la variant de Constantí. Consta d’una rotonda elevada sobre la C-14, que amb quatre potes o ramals connecta amb el tronc de calçada única.

Passat aquest enllaç, al punt quilomètric 15, hi ha la intersecció de la carretera TV-7223, de la Selva a Vilallonga del Camp. Aquesta intersecció es resol amb un pas sobre el tronc de la C-14, i dues vies col·lectores distribuïdores, situades a ambdós costats del tronc, que van des de la intersecció fins als ramals del costat nord de l’enllaç de la Selva. D’aquesta manera, s’aconsegueix que tot tot el trànsit del tronc que ve de Reus o Alcover pugui accedir al polígon industrial situat a prop de la carretera en aquesta zona.

El tram situat més al nord, té uns 5 km de longitud i va del punt quilomètric 15,6 fins a Alcover, al punt quilomètric 20,6. En aquest tram, les alternatives estudiades tenen traçats diferents:

 

Alternativa A

Al llarg dels 3 primers quilòmetres s’aprofita el traçat actual de la carretera.

Al començament del tram es creua la riera de la Selva i s’ordena i millora l’enllaç que hi ha. Al costat oest s’ha dissenyat una rotonda circular d’un radi d’uns 23 m que distribueix tots el trànsit direcció Reus o Alcover, i el polígon Silva. També dóna accés a la urbanització de les Masies Catalanes.

Entre els punts quilomètrics 16,4 i 18 i pel marge esquerre, hi ha dues interseccions que són la carretera TV-7046 i el vial d’accés a la urbanització a Masies Catalanes. Per accedir a la urbanització des d’Alcover, es fa un ramal de sortida des de la calçada del tronc sentit Reus, fins passada aquesta intersecció.

El traçat continua rectilini i un cop passada la zona d’indústries “Oller”, ens trobem amb la intersecció amb la carretera TV-7222,  on es fa un l’enllaç Alcover sud que consta d’una rotonda circular amb un radi de  23 m.

 Es dissenya una via de servei entre la via del tren i la nova C-14, al sector industrial  “Indústries Oller” i  dóna accés cap el camí vell de la Selva.

El nou traçat del tronc se situa cap a l’oest de l’actual C-14,  i creua la via del tren i el riu Glorieta, mitjançant dos ponts.

El tronc del desdoblament, una vegada ha passat la via del tren i el riu, torna a buscar el traçat actual per acabar a l’enllaç d’Alcover nord, de manera que els carrils exteriors de cada calçada van cap aquells ramals de sortida i els dos carrils centrals segueixen com una calçada única cap a Montblanc, tal com és a l’actualitat.

S’ha dissenyat una via de doble direcció, que aprofitant el tram de carretera actual que queda sense servei,  uneix els dos enllaços d’Alcover nord i Alcover sud.

Alternativa B

Aquesta alternativa  té el mateix traçat que l’alternativa A en els primers 3 quilòmetres.

A partir del punt quilomètric 17,7, el traçat del desdoblament gira cap al costat est, per creuar la via ferroviària de Reus – La Plana de Picamoixons de forma molt esbiaixada i per tant es construeix un pont de 130 m de longitud. Creua la carretera TV-7222, d’Alcover a Vilallonga del Camp, el riu Glorieta,  i acaba en el mateix punt que l’alternativa A, o sigui a uns 250 m abans d’arribar a l’actual rotonda, per sota del tronc de la C-14, que hi ha a l’enllaç d’Alcover nord.

És a l’encreuament amb la via ferroviària, i aprofitant l’actual carretera, on es dissenyen uns ramals de sortida cap al nord que donen continuïtat a l’actual  carretera C-14 i a la TV-7222.

Alternativa C

Té una longitud total de 5 Km i constitueix un itinerari independent de la carretera actual.

Al començament del tram d’aquesta alternativa el traçat és com el de les altres dues, és a dir, el tronc i la via col·lectora - distribuïdora de la dreta creuen la riera de la Selva i connecten amb l’enllaç del polígon industrial Silva.

A partir del punt quilomètric 16, el tronc passa paral·lel al traçat de la línia ferroviària a una distància suficient per evitar afectar-la, quan s’hagi d’ampliar a via doble.

El traçat continua paral·lel fins al punt quilomètric 19. Tot seguit, es creua la carretera TV-7222, d’Alcover a Vilallonga del Camp, i a continuació el riu Glorieta. Finalment, el tronc va a buscar el recorregut més directe per acabar connectant-se amb l’actual carretera i acabar al mateix lloc, és a dir, a 250 m abans d’arribar a la rotonda de l’enllaç existent a Alcover nord.

Aquesta solució gairebé  no afecta l’actual carretera, i pot quedar com a via  de servei entre el nou enllaç del polígon industrial Silva i l’existent al nord d’Alcover.

Cal però realitzar un nou tram de vial a l’esquerra del tronc des de l’enllaç d’Alcover nord per tal de completar la funcionalitat de l’actual carretera.

Dades econòmiques

El pressupost estimat per aquest actuació, que varia segons quina sigui l’alternativa considerada, és el següent:

·        ALTERANTIVA  A       51,8 MEUR (8.619 MPTA)

·        ALTERNATIVA  B       48,8 MEUR (8.120 MPTA)

·        ALTERNATIVA  C       40 MEUR (6.655 MPTA)

Actualment ja es troben redactats els estudis informatius i d’impacte ambiental i es preveu que surtin a informació pública  durant aquest trimestre.