La Generalitat licitarà properament obres a les carreteres gironines per valor de 31,7 MEUR

query_builder   17 agost 2004 15:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat licitarà properament obres a les carreteres gironines per valor de 31,7 MEUR

El Govern ha impulsat la realització de diferents actuacions de millora de la xarxa viària gironina mitjançant un total de 10 actuacions, que es licitaran per l’empresa pública GISA des d’aquest estiu fins a final d’any. En conjunt, la inversió prevista serà de 31,7 MEUR. Les actuacions que formen aquest grup estan actualment en diferents fases de redacció del projecte constructiu.

Les actuacions previstes abasten àmbits molt diversos de millora de la xarxa viària ja que inclouen des de la construcció de noves variants de poblacions al condicionament general de carreteres, el reforçament del ferm, la millora d’interseccions o la construcció de rotondes i fins i tot corresponen a  actuacions complementàries de mesures correctores d’impacte ambiental d’obres que ja estan en execució.

Les actuacions més significatives són:

Girona

A la demarcació de Girona s’han previst un total de 10 obres diferents que suposaran una inversió de 31,7 MEUR.

Dins de les obres que es licitaran a aquesta demarcació cal destacar especialment la construcció de la variant de Besalú, que és una de les actuacions més importants que es faran a curt termini sobre la xarxa de carreteres, amb un cost previst de 15,5 MEUR. També cal esmentar el condicionament de la carretera de Darnius a la N-II, amb un cost de 7,6 MEUR.

Dins de les 3 actuacions de reforçament de ferm previstes, cal destacar el reforçament de la carretera de Vidreres a Santa Coloma de Farners amb un cost de 3,7 MEUR.

També s’ha previst una actuació de millora local a Sant Martí Sapresa i el condicionament de camí de Rabós a Sant Quirze de Colera.

DEMARCACIÓ DE GIRONA

Num.

COMARCA

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

PRESSUPOST MEUR.

1

Garrotxa

Variant de Besalú.C-66

15,50

2

Alt Empordà

Condicionament GI-501 i GI-502 de Darnius a la N-II

7,60

3

Alt Empordà

Rotondes a Roses. C-260

0,72

4

Selva

Rotonda a  Blanes. GI-600

0,46

5

Selva

Reforç de la C-63 de Vidreres a Santa Coloma de Farners

3,70

6

Alt Empordà

Reforç GI-500 i GI-501 de la Jonquera-La Vajol

2,02

7

Berguedà/Ripollès

Reforç del camí de Castellar de n’Hug a Gombrèn

0,57

8

Alt Empordà

Condicionament del Camí de Rabós a Sant Quirze de Colera

0,44

9

Selva

Pas inferior de vianants a Sant Martí Sapresa. C-63

0,20

10

Gironès

Mesures Correctores d’Impacte.  Variant de Llagostera

0,50

 

 

TOTAL

31,71

         

Actuacions a la demarcació deGirona

Descripció

Variant de Besalú, C-66

Aquesta actuació té per objecte la construcció d’una  nova variant,  per l’est de Besalú, entre l’A-26 (carretera d’Olot a Besalú i Figueres) i la C-66 (carretera de Besalú a Banyoles i Girona). Actualment està en fase d’inici la construcció pel Ministeri de Foment de l’autovia de la C-26 que inclourà la variant pel nord de Besalú. La variant est de Besalú prevista per ser executada per aquest Departament té una longitud total de 1.785 metres. La variant s’inicia a la carretera C-66, al sud-est de la població de Besalú a la zona de Fares, al terme municipal de Sant Ferriol, i s’acaba a la futura A-26 a l’est de Besalú. La secció tipus del tronc està formada una plataforma sense desdoblar (però compatible amb un futur desdoblament) excepte l’enllaç amb l’A-26 que ja inclou el desdoblament. L’obra inclourà la construcció d’un pont sobre el riu Fluvià. Està dissenyada per una velocitat de 80 km/h. El Projecte Constructiu ja està aprovat definitivament i té un pressupost de 15,5 MEUR.

Rotonda a Blanes. GI-600

Aquesta actuació té per objecte la construcció  d’una rotonda a la intersecció de la carretera GI-600 al PK 4 per tal de solucionar l’actual encreuament entre la carretera i un camí veïnal. L’actuació prevista ara és una obra complementària de les obres que estan a hores d’ara en execució corresponents al condicionament de tota la carretera GI-600 entre Tordera i Blanes. Actualment està en fase de redacció el projecte constructiu d’aquesta rotonda, amb una previsió de cost de 0,46 MEUR.

Reforç de la C-63 de Vidreres a Santa Coloma de Farners

L’objecte de l’actuació és la millora de les condicions de transitabilitat de la carretera C-63, entre els PK 12,1 i 23,7, en un tram d’11,6 quilòmetres situat entre Vidreres i Santa Coloma de Farners. Les millores abasten tant la correcció dels defectes de la plataforma, com la regularitat longitudinal i transversal, el drenatge, la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i la seguretat vial. A més del reforçament del ferm de tota la carretera, cal destacar que en un tram d’uns 1,8 quilòmetres (del PK 12,4 al 14,2), situat a Vidreres, s’eixamplarà la plataforma passant dels 7 metres actuals fins a 10 metres d’amplada. També cal esmentar la rectificació del perfil longitudinal en tres punts situats també a Vidreres. Per últim cal esmentar les noves obres de drenatge transversal que s’executaran d’acord amb els criteris de l’ACA. Actualment ja està aprovat el projecte constructiu d’aquesta actuació, que té un pressupost de 3,7 MEUR.

Reforç del camí de Castellar de N’Hug a Gombrén

Les obres que s’ha previst realitzar tenen per objecte la reparació de flonjalls, la reparació i execució de cuneta formigonada o en terres, l’estabilització de talussos i finalment l’estesa d’aglomerat. L’obra s’inicia a les portes de Castellar de n’Hug fins i finalitza a la intersecció amb la Gi-402 al terme municipal de Gombrèn. Recentment s’ha iniciat la licitació de les obres que tenen un pressupost de 0,57 MEUR.

Pas inferior de vianants a Sant Martí Sapresa. C-63

Aquesta actuació té per objecte la millora de la carretera C-63 al seu pas per Sant Martí Sapresa situat al terme municipal de Brunyola, entre Santa Coloma de Farners i Anglès. Les obres inclouran l’ordenació dels accessos al sector, l’eixamplament de la plataforma per tal de proveir un carril d’espera pels girs a l’esquerra. També s’inclourà la construcció d’un pas inferior per a vianants al PK 34,7 de la C-63. Actualment  ja es troba  aprovat definitivament el Projecte Constructiu que té un pressupost de 0,20 MEUR.

Mesures Correctores d’Impacte Ambiental. Variant de Llagostera

Aquesta actuació té per objecte minvar l’impacte ambiental que produeix la implantació d’una infrastructura com la variant de Llagostera en el medi natural, així com donar compliment a les prescripcions de la declaració d’Impacte Ambiental. La variant de Llagostera està ja construïda excepte un pas inferior que s’acabarà el proper mes d’octubre. Les obres  incloses al projecte de mesures correctores d’impacte consisteixen bàsicament en la revegetació: les hidrosembres, les plantacions d’arbres i arbustos etc. També es formaran passos de fauna i es col·locaran tanques cinegètiques perimetrals. Actualment el Projecte Constructiu ja es troba aprovat definitivament, amb un pressupost de 0,50 MEUR. 

(La descripció de les actuacions a les carreteres de l’Alt Empordà la trobareu a la nota de premsa adjunta).

D’altra banda cal recordar que la Generalitat impulsat  8 noves actuacions, per les quals s’ha aprovat una despesa d’abast plurianual de 72,5 MEUR una inversió de 8,3 MEUR. D’aquestes 5 ja han iniciat els tràmits de licitació mitjançant la seva publicació al DOGC la setmana passada. Són :

El reforçament del paviment de la C-250  a Cassà de la Selva. L’eixamplament i millora del pont sobre el riu Fluvià a Olot. El condicionament del camí mas Pils a Rabós. El reforçament del ferm de la carretera Jonquera – Cantallops. La ordenació d’accessos a Sils. 

La Generalitat impulsa obres en carreteres de l’Alt Empordà per valor de 29 MEUR

El Departament de Política Territorial està impulsant un seguit d’obres de millora a les carreteres de l’Alt Empordà que revertiran substancialment en la seguretat d’aquestes vies així com en la comoditat dels que hi transiten. Algunes d’aquestes obres ja estan en execució, d’altres es licitaran properament per l’empresa pública GISA i la resta són noves actuacions per les quals s’ha aprovat una despesa plurianaual i que igualment iniciaran els seus tràmits els propers mesos. Totes aquestes actuacions suposen una inversió del Govern Català a les carreteres de l’Alt Empordà de 29,14 MEUR. Les carreteres que ja s’estan executant s’acabaran a finals d’any i les que inicien ara el seu període de licitació i començaran abans de finals d’any i s’acabaran al llarg del 2005.

NOVES ACTUACIONS

El Govern ha decidit impulsar diferents actuacions de millora de la xarxa viària  de l’Alt Empordà mitjançant un total de 3 actuacions noves per les quals s’ha aprovat una despesa d’abast plurianual de 5,7 MEUR. Les actuacions que formen aquest grup estan actualment en diferents fases de redacció del projecte constructiu. Es preveu licitar les diferents actuacions entre els mesos d’agost i setembre, de manera que les obres s’iniciaran abans de final d’any i s’acabaran durant l’any 2005.

Reforç del ferm de la  GI-614 de  Roses a Cadaqués

L’objecte d’aquesta actuació el reforçament i millora del ferm de la carretera GI –614 entre el PK 0,2 i el  PK 10,9 en una longitud de 10,7 quilòmetres, així com l’execució d’altres obres complementàries de millora de la seguretat vial, senyalització i drenatge existent del tram comprès entre Roses i Cadaqués. Dins de l’actuació s’inclou la construcció de tercers carrils pels girs a esquerra a la zona de Mas Boscà, Mas Fumats, i a la zona industrial de Cadaqués, la construcció d’una rotonda d’accés a Port Lligat i la millora de les interseccions d’accés a la urbanització “la Garriga” i a la carretera de les Arenes. El cost de l’actuació és de 4,74 MEUR. La licitació de les obres s’iniciarà el proper mes de setembre.

Reforç del ferm de la carretera GI-601de la Jonquera a Cantallops

L’objecte d’aquesta actuació el reforçament i millora del ferm de la carretera GI- 601 entre el PK 0 i el  PK 5,6 en una longitud de 5,6 quilòmetres així com l’execució d’altres obres complementàries de millora de la seguretat vial, senyalització i drenatge existent del tram comprès entre la Jonquera i Cantallops. El cost de l’actuació és de 0,81 MEUR. La licitació de les obres ja ha estat publicada el DOGC la setmana passada.

Millora  del camí d’Espolla al Coll de Banyuls en el tram de Mas Pils .

Aquesta actuació té per objecte la construcció d’un nou tram de camí que eviti el pas per dins del nucli de Mas Pils  i faci les funcions de variant. La longitud del nou tram serà d’uns 1,6 quilòmetres i tindrà una amplada de 4 metres. Les obres es licitaran durant aquest mes d‘agost. El cost de l’actuació és de 0,24 MEUR.

LICITACIONS GISA

El Govern ha impulsat la realització de diferents actuacions de millora de la xarxa viària de l’Alt Empordà mitjançant un total de 4 actuacions, que es licitaran per l’empresa pública GISA des d’aquest estiu  fins a final d’any. En conjunt, la inversió prevista serà de 10,7 MEUR. Les actuacions que formen aquest grup estan actualment en diferents fases de redacció del projecte constructiu.

Condicionament de la Gi-501 i GI-502 de Darnius a la N-II

Aquesta actuació té per objecte el  condicionament i millora de revolts a la carretera GI-503 entre el  PK 0 i el 2,5 i entre el PK 4,6 i el 5,7 així com de la carretera GI-502 entre el  PK 0 i el 7. En total es condicionaran 10,6 quilòmetres situats entre Darnius i la N-II. L’obra consistirà en la millora dels revolts de radi insuficient i  en la formació de sobreamples, incidint de manera important en la seguretat viària. Actualment  es troba en fase de redacció del Projecte Constructiu. Té un import previst de 7,60 MEUR. Aquesta actuació tindrà la seva continuació en el condicionament de la mateixa carretera entre Darnius i Maçanet de Cabrenys que es farà en continuïtat amb les obres de la primera fase.

Reforç GI-500 i Gi-501 de la Jonquera a la Vajol

L’objecte d’aquesta actuació és el reforçament del ferm i la millora de corbes de les  carreteres GI-500 i GI-501 en els trams compresos entre els PK 0 i 3,2 i  PK 0 al 6,6 respectivament. Al mateix temps es preveuen altres obres complementàries de drenatge longitudinal, senyalització i seguretat  viària. Actualment  es troba en fase de redacció del Projecte Constructiu. Aquesta actuació té una previsió de cost de  2,02 MEUR.

Rotondes a Roses. C-260

Aquesta actuació té per objecte la construcció  de dues  rotondes a Roses. La primera se situarà a la intersecció de la carretera C-260 amb la  Gi-610 al PK 43,8.  La segona  se situarà a la cruïlla de la carretera C-260 amb l’Avinguda de la Cuana, al PK 45,6. Actualment  es troba en fase de redacció del Projecte Constructiu. Té un import previst de 0,46  MEUR.

Millora del camí de Rabós a Sant Quirze de Colera

L’objecte de l’actuació és la pavimentació i drenatge longitudinal del camí existent de Rabós i Sant Quirze de Colera, en el tram inicial que va des de Rabós a la intersecció d’aquest camí amb el camí que va cap a Vilamaniscle. El tram pavimentat serà d’uns 3,1 quilòmetres de longitud. A més de la pavimentació del camí amb aglomerat, es formaran cunetes i es farà la senyalització  i la col·locació de barreres de protecció de fusta. Recentment s’ha iniciat la licitació de les obres que tenen un pressupost de 0,44 MEUR.

CARRETERES EN EXECUCIÓ

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques té aquest estiu cinc obres en marxa de millora de les carreteres de l’Empordà. Concretament, el departament està fent obres de millora i eixamplament a la carretera de Palau-saverdera a Roses, la d’Albanyà a Llers i la de la Garriguella. A més, està construint una rotonda a Castelló d’Empúries i un pont sobre la Muga a Boadella.  Aquestes actuacions suposen una inversió a la xarxa viària de l’Alt Empordà de 12,9 MEUR.

Palau-saverdera - Roses

Les obres consisteixen en l’eixamplament de la carretera GI-610 entre Roses i Palau-saverdera, utilitzant l’actual calçada i rehabilitant-ne i reforçant-ne el ferm. Aquesta actuació inclou la construcció d’una variant al nucli de Palau-saverdera, amb una connexió en forma de rotonda amb la carretera GIV-6102.

La carretera actual s’ampliarà des dels 6 m d’amplada actuals fins als 10 m (3,5m per cada carril de sentit de la marxa i vorals exteriors d’1,5 m).

Aquesta millora es realitza ampliant els dos costats en el tram entre els punts quilomètrics 0 i 1,1 (de Roses fins a la connexió amb la carretera GI-614) donat que es tracta d’un tram urbà i que conté tres rotondes centrades en l’actual eix. En canvi, a partir del punt quilomètric 1,1, l’ampliació es realitza al costat esquerre, afectant així menys connexions amb els camins, entradors, cunetes i propietats.

Aquesta actuació, té un pressupost aproximat de 4,16 MEUR. Està previst que les obres s’acabin al primer trimestre de l’any 2005.

Amb aquestes actuacions, el departament de PTOP pretén aconseguir les condicions de seguretat i comoditat de circulació necessàries per aquesta via.

Llers - Albanyà

A partir de Llers, per la banda ponent, neix la carretera GI-510 que va a Terrades i que després continua amb la denominació de GI-511 fins a Sant Llorenç de la Muga i Albanyà. L’itinerari Llers-Terrades-Albanyà s’ha assignat a la xarxa comarcal.

Actualment, aquest recorregut presenta un traçat amb diversos revolts. És per això que la Generalitat ha impulsat el condicionament de les carreteres GI-510 i GI-511 de Llers a Albanyà. D’aquesta manera es millorarà la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària d’aquest itinerari.

Aquesta actuació, que ha començat aquest estiu amb un termini d’execució de 12 mesos, suposa una inversió de 4,2 MEUR.

Descripció de les obres

Amb aquesta actuació, la Generalitat pretén millorar el traçat, les interseccions i la travessera de Llers, així com l’estat del ferm, el sistema de desguàs i la seguretat.

·        Millora del traçat:

Amb trams de nou traçat s’evitaran els actuals revolts resultat de l’orografia de la zona. S’actuarà construint trams de petites variants que augmentaran el radi de gir de tot un seguit de revolts, sobre tot en trams de visibilitat reduïda.

En aquests trams, la via disposarà de dos carrils de 3 m i vorals de 0,5 m. També es preveu la construcció d’un nou pont sobre la riera de la Murga  amb una longitud de 24,8 m i una amplada de    .

·        Millora de les interseccions:

Es construirà un tercer carril de gir a l’esquerra a la cruïlla  de la GI-504 amb la GI-511 en tots dos sentits. També es contempla la millora de l’accés al camí de Mas de Terrats, canviant el traçat del camí per millorar la visibilitat a l’hora d’accedir a la GI-511. 

·        Millora de la travessera de Llers:

- Tercer carril de gir a l’esquerra, en sentit Terrades, a la intersecció de       la Plaça del Ramal.

- Rotonda de 12 m de radi per solucionar la intersecció de la GI-510 amb la GIV-5105 i el Carrer de Llises.

- Rotonda de 14 m de radi que facilita la confluència de la GI-510 amb el carrer de la Llagostera i el camí de Mas de Bosc.

- Construcció de voreres, formigonat de cunetes, restitució d’un tram de col·lector d’aigües pluvials i millora del clavegueram.

- Instal·lació d’un drenatge consistent en nous col·lectors i embornals  de recollida de les aigües pluvials.

·        Millora de l’estat del paviment, del sistema de desguàs i de la      seguretat:

S’ha previst realitzar un reforçament al llarg de tota la carretera i el revestiment  de les actuals cunetes (incloses les travesseres de Sant Llorenç de la Muga i Terrades). Es canviaran tots els extrems de les barreres de seguretat i s’instal·larà una nova senyalització horitzontal i vertical.

Garriguella

L’obra consisteix en l’eixamplament de 2,2 km de la carretera C-252 entre la Garriguella i la N-260. Amb aquesta actuació la via passarà d’una aplada aproximada de 6 metres a una secció formada per dos carrils de 3,5 metres amb vorals d’1metre.

Cal destacar la demolició de l’antic pont de 5 ulls de la riera de Sant Nazari, que provocava que l’aigua saltés en ocasions per sobre la via. Al seu lloc s’hi construirà un nou pont de 19,5 metres.

D’altra banda s’eixamplaran i es milloraran les obres de drenatge existents al llarg d’aquest tram i finalment es reposarà la senyalització horitzontal i vertical.

Les obres, van començar a finals de l’any passat i acabaran en els propers mesos i suposen una inversió de 1,3 MEUR.

Rotonda de Castelló d’Empúries

Es tracta d’una gran rotonda que millorarà l’accés a Castelló d’Empúries i distribuirà el trànsit  cap a la carretera Figueres - Roses (C-260) la carretera vella de Roses i el centre urbà.

La  obra té les següents característiques:

·         Nou accés a Castelló d’Empúries per a vehicles pesats mitjançant un pont sobre la Muga de 3 vànols i una longitud total de 147 metres.

·        Rotonda en el marge esquerre de la Muga, que comunica el nou pont amb els vials de connexió amb la xarxa existent.

·        Vial de connexió entre l’anterior rotonda i la carretera C-260a (carretera vella de Roses, actual carrer de Santa Clara,) on es projecta una altra rotonda.

·        Vials de connexió amb els carrers del Barri de Ca l’anton. Es tracta de 2 vials d’una longitud total de 250 metres.

L’obra inclou la modificació de l’actual accés a Castelló d’Empúries i la renovació de la seva senyalització

Les obres van començar  l’any passat i s’acabaran en els propers mesos. L’actuació suposa una inversió  de 2,6 MEUR.

Pont sobre la Muga a Boadella

L’obra consisteix en la construcció d’un pont damunt el riu de la Muga a la GI-504 a Boadella d’Empordà.

La longitud de l’estructura és de 50 metres i l’amplada és de 9 metres. La secció inclourà dos carrils de 3,5 metres i els vorals d’ 1 metre cadascun.

Es tracta d’un pont mixt d’arc metàl·lic i tauler de formigó. 

També s’eixampla i millora el tram de carretera afectat per la nova situació del pont. 

Les obres suposen una inversió de 571 mil euros i acabaran en els propers mesos. 

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

 

 

 

 

 

 

 

Num.

SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ DE L´OBRA                                                         PRES. MEUR

 

 

 

 

1

Nova actuació

Reforç del ferm de la GI-614 de Roses a Cadaqués

4,74

 

 

2

Nova actuació

Reforç del ferm de la GI-601 de la Junquera a Cantallops

0,81

 

 

3

Nova actuació

Millora del camí d’Espolla al Coll de Banyuls. Tram de Mas Pils

0,24

 

 

4

Nova actuació

Condicionament de la GI-501 i GI-502 de Darnius a la N-II

7,60

 

 

5

Nova actuació

Reforç ferm de la GI-500 i GI-501 de La Junquera a la Vajol

2,02

 

 

6

Nova actuació

Rotondes a Roses a la C-260

0,46

 

 

7

Nova actuació

Millora del camí de Rabós a Sant Quirze de Colera

0,44

 

 

 

 

 Total noves actuacions

16,31

 

 

8

En execució

Condicionament de la GI-610 entre Roses i Palau-saverdera

4,16

 

 

9

En execució

Eixamplament de la C-252 entre La Garrigella i la N-260

1,30

 

 

10

En execució

Pont sobre La Muga a la GI -604 a Boadella d’Empordà

0,57

 

 

11

En execució

Rotonda de millora de l’accés a Castelló d’Empuries

2,60

 

 

12

En execució

Condicionament de la GI-510 i GI-511 de Llers a Albanyà

4,20

 

 

 

 

 Total en execució

12,83

 

 

 

TOTAL

29,14