La Generalitat inicia les obres de la nova carretera C-37 entre Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola

Forma part de les obres de construcció de l'Eix Diagonal, en el tram entre Igualada i Manresa

query_builder   5 juliol 2003 16:52

event_note Nota de premsa

La Generalitat inicia les obres de la nova carretera C-37 entre Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola

Forma part de les obres de construcció de l'Eix Diagonal, en el tram entre Igualada i Manresa

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presidit avui l’acte d’inici de les obres de construcció de la nova carretera C-37 d’Igualada a Manresa, al tram comprès entre els municipis de Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola (Bages). Aquesta actuació, que inclou també la construcció de la variant de Sant Salvador de Guardiola, suposa una inversió de 44,53 MEUR (7.410 MPTA). Es preveu que les obres finalitzin l’estiu de 2005.

L’anomenat Eix Diagonal, entre Manresa i Vilanova i la Geltrú, forma part de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya i esdevé un eix vertebrador de comunicació de les comarques de l’interior amb la costa mediterrània.

Aquest eix permet superar l’esquema radiocèntric de confluència d’itineraris cap a l’àrea de Barcelona, potenciant la comunicació directa de les comarques de l’interior.

Per aquests motius, la Generalitat ha impulsat el condicionament de la carretera C-37 entre l’enllaç de Maians i Sant Salvador de Guardiola, incloent la nova variant, per tal de dotar-la de les característiques necessàries d’acord amb la seva funcionalitat dins de la xarxa viària.

Així mateix, i en el tram Igualada-Manresa, actualment també es troba en fase de redacció del projecte constructiu de la millora de la C-37 entre la N-II i l’enllaç de Maians i en fase d’aprovació de l’estudi informatiu del tram entre Sant Salvador de Guardiola i l’eix transversal.

Amb aquestes actuacions es disposarà d’una carretera condicionada que connecti les ciutats de Manresa i Igualada, és a dir, les comarques del Bages i de l’Anoia, així com l’eix transversal i la N-II.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Tram: Castellfollit del Boix-Sant Salvador de Guardiola

La nova carretera  s’ha dissenyat com una via convencional de 2 carrils, un per cada sentit de circulació, amb control d’accessos als camins i propietats colindants i mantenint, al llarg de tota l’actuació, la continuïtat de la carretera existent. La velocitat de projecte és de 80 km/h i la longitud total és de 7,1 Km.

Al tram inicial es projecta l’enllaç de Castellfollit del Boix a diferent nivell, permetent tots els moviments mitjançant dues rotondes de 30 i 60 m de diàmetre que se situen una a cada costat de la nova carretera i que estaran connectades a través d’un pas inferior. La rotonda de l’enllaç que es troba al costat nord facilita la connexió de la nova C-37 amb la carretera BV-1081, que arriba fins al nucli urbà de Castellfollit del Boix, amb l’accés a Maians i l’actual C-37 (antiga carretera C-241a).

Des de l’enllaç de Castellfollit del Boix, el traçat de la nova carretera segueix pràcticament pel corredor de l’actual C-37 fins, aproximadament, a l’enllaç de Canyelles, al voltant del punt quilomètric 4,6. En aquest tram la nova carretera coincideix i es va superposant en diversos punts amb la carretera existent. Es produeixen dos encreuaments de la carretera actual amb la nova, garantint-se d’aquesta manera la continuïtat de l’actual mitjançant passos inferiors. Es preveu mantenir la continuïtat dels camins rurals i d’accés a les finques mitjançant la seva millora, bé aprofitant les estructures projectades, bé facilitant la permeabilitat a través de la nova carretera amb passos inferiors.

L’enllaç de Canyelles es projecta a diferent nivell, permetent tots els moviments mitjançant una rotonda de 20 m de radi interior, que se situa al costat sud de la nova carretera. Aquesta rotonda està connectada, a través d’un pas inferior, a una intersecció (en creu) amb la carretera actual i el camí nou de Can Canyelles. 

Tot seguit, el traçat de la nova carretera es desplaça cap al sud, quedant més allunyada de l’actual via fins al final del projecte.

Entre els punts quilomètrics 1,72 i 5,64, s’ha previst una via lenta en sentit Manresa-Igualada d’uns 4 km de longitud.

La secció de la carretera és la següent: una calçada de 7 m d’amplada (2 carrils de 3,5 m) i dos vorals d’1,5 m.

Pel que fa a les estructures projectades, cal esmentar que la nova carretera     C-37 d’Igualada a Manresa disposa al llarg del seu recorregut de 15 estructures, tres passos de fauna i sis murs de pedra.

D’aquestes estructures cal destacar:

· El viaducte del Barranc de Valldeperes consta de tres carrils de 3,5 m d’amplada, vorals d’1,5 m i barreres de seguretat de formigó, de manera que l’amplada total del tauler és de 14,5 m i la longitud de 91,2 m, aproximadament.

· L’enllaç  de Can Canyelles. El tronc central i els ramals en direcció cap al nord constitueixen 3 viaductes. El primer està format per tres carrils de 3,5 m d’amplada amb vorals d’1,5 m i barreres de seguretat de formigó, mentre que el ramal dret i el ramal esquerre tenen un únic carril de 4 m amb voral esquerre d’1 m, voral dret d’1,5 m i barreres de seguretat de formigó. La longitud total del viaducte és de 123,5 m

· El viaducte del Torrent de l’obaga de Cardelloses disposa de tres carrils de 3,5 m d’amplada, vorals d’1,5 m i barreres de seguretat de formigó. L’amplada total del tauler és de 14,5 m i la longitud total és de 83,85 m, aproximadament.

· El viaducte del Torrent de Cal Bonastre té dos carrils de 3,5 m. L’amplada total del tauler és d’1 m i la longitud de 92,15 m.

Variant de Sant Salvador de Guardiola

Aquest tram té una longitud de 5,5 Km i travessa el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola pel marge esquerre de la riera de Guardiola, esdevenint una variant del nucli urbà.

La carretera té una sola calçada amb un carril per cada sentit de circulació. L’amplada dels carrils és de 3,5 m cadascun i la dels vorals és d’1,5 m. Al llarg del traçat es disposa d’un tram amb carril addicional de 3,5 m d’amplada per a circulació lenta, direcció Manresa, amb una longitud d’uns 650 m. La velocitat de projecte corresponent a la nova carretera serà de 80 km/h.

El traçat  s’inicia al Pont de Comasua i passa cap al nord-nordest per evitar la proximitat amb les edificacions existents, travessant els camps de Cap Puig i passant a uns 250 m del nucli de Sellarès, creuant els torrents de les fonts i de Montgrós. A continuació, passa a uns 250 m de Cal Batlle per anar  cap  el Pla de Sanç i situar-se, paral·lelament, a la carretera C-241a fins arribar a l’enllaç amb la carretera BP-1101, mitjançant una rotonda.

Al llarg del traçat de la variant es contempla la construcció de 3 enllaços:

· Enllaç de la Riera de Sant Salvador: Aquest enllaç permet la connexió amb l’actual carretera C-241a. En l’inici del projecte el tronc discorre quasi paral·lel a l’actual carretera C-241a afectant part de la traça. Aquest tram es reposa permetent la connexió  entre la nova carretera i la C-241a mitjançant dos ramals direcció Igualada i un ramal direcció Manresa. L’enllaç amb la nova carretera C-37 es fa mitjançant carrils de canvi de velocitat, mentre que la connexió amb la C-241a es fa amb una intersecció.

· Enllaç de Sant Salvador de Guardiola: Permet l’accés directe a  aquesta població. L’enllaç és de tipus diamant i està format per dues rotondes simètriques de 30 m de diàmetre, amb pas inferior sota el tronc. Els ramals de sortida i entrada connecten amb les dues rotondes, permetent tots els moviments. L’accés a Sant Salvador es realitza mitjançant un vial bidirreccional que a través d’una altra rotonda connecta amb l’actual carretera C-241a.

· Enllaç de Salelles: És on finalitza el tronc i mitjançant una rotonda a nivell que permet la connexió entre la nova carretera, la C-241a i la BP-1101. El diàmetre de la rotonda és de 60 m.

Com a estructures cal destacar:

- Pont sobre la riera de Guardiola

Aquesta obra és una estructura de tres trams. L’amplada total és de 10,86 m, dels quals 7 m corresponen a la calçada, 1,5 m a cada costat corresponen als vorals i 0,43 m, a cada costat, corresponen a la barana. Té una longitud de 95 m.

- Pont dels Camps del Puig

Està format per tres trams i té una amplada total de 10,86 m, dels quals 7 m corresponen a la calçada, 1,5 m, a cada costat, corresponen als vorals i 0,43 m, a cada costat, corresponen a la barana. Té una longitud de 86,2 m.

- Fals túnel

El fals túnel té una longitud total de 137 m. S’ha projectat per al pas de dos carrils de circulació i disposa d’una alçada de 5 m.

- Ponts sobre el torrent de les Fous

És una estructura de cinc trams i té una amplada total de 10,86 m, dels quals 7 m corresponen a la calçada, 1,5 m, a cada costat, corresponen als vorals i 0,43 m, a cada costat, corresponen a la barana. Tenen una longitud de 145 m.

- Ponts sobre el torrent de Montgrós

Consta de cinc trams amb una amplada total de 10.86 m, dels quals 7 m corresponen a la calçada, 1,5 m, a cada costat, corresponen als vorals i 0,43 m, a cada costat, corresponen a la barana. Tenen una longitud de 144,2 m.

- Pont  sobre el torrent de la Fessona

Consisteix en una estructura de tres trams. L’amplada total és variable entre 15,64 m i 17,85 m, dels quals entre 11,78 m i 13,99 m corresponen a la calçada, 1,5 m, a cada costat, corresponen als vorals i 0,43 m, a cada costat, corresponen a la barana. Té una longitud de 86,2 m.

L’Eix Diagonal

Pel referent a la resta de trams de l’Eix Diagonal, aquest és l’estat actual de les actuacions:

· Tram Igualada-Vilafranca del Penedès:

Entre Igualada i Sant Pere de Riudebitlles es va realitzar el condicionament entre 1994 i 1999, amb una inversió de 42,6 MEUR (7.088 MPTA). Entre sant Pere de Riudebitlles i Puigdàlber, s’estan executant les obres de millora amb una inversió global de 10,1 MEUR (1.680 MPTA). Es preveu la finalització el proper mes d’octubre.

Entre Puigdàlber i Vilafranca del Penedès i la seva variant, s’està redactant l’estudi informatiu per definir els traçats.

 · Tram Vilafranca del Penedès-Vilanova i la Geltrú:

S’ha realitzat la informació pública del desdoblament de la C-15 entre Vilafranca i Canyelles, així com del condicionament de la C-15b entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. En aquests moments s’estan analitzant les al·legacions per realitzar la declaració d’impacte ambiental la propera tardor.