La Generalitat dóna llum verda al port esportiu de Segur de Calafell

query_builder   3 juny 2003 11:14

event_note Nota de premsa

La Generalitat dóna llum verda al port esportiu de Segur de Calafell

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ha donat llum verda a les obres del port esportiu de Segur de Calafell en atorgar a la societat Port Segur-Calafell SA, promotora del projecte de remodelació i ampliació d’aquest port, la concessió administrativa per a l’execució de les obres, així com per a la posterior explotació de la instal·lació i dels seus serveis. El port patia importants disfuncions estructurals del moment en què es va construir a la dècada dels 70, aplicant uns criteris de disseny que ben aviat es mostraren defectuosos.

Les obres, que es preveu que estiguin finalitzades en 24 mesos, s’iniciaran abans de l’estiu amb l’enderrocament de l’actual pont d’accés al port, actualment en precàries condicions de conservació.

L’adjudicació de la concessió comporta, durant tot el període de vigència, la implantació d’un sistema periòdic de control de l’evolució de la dinàmica litoral de les platges adjacents al port, per tal de garantir-ne l’estabilitat, així com un sistema de gestió ambiental degudament homologat per al conjunt d’instal·lacions i serveis. En aquest sentit, i ja des de la seva entrada en funcionament, el port estarà preparat per a la recollida d’olis i hidrocarburs, la recollida selectiva de residus i d’aigües de sentines d’embarcacions i la neteja de les dàrsenes per un sistema de circulació forçada d’aigua. Així mateix, hi haurà una reixa interceptora destinada a evitar possibles vessaments fortuïts.

El futur port esportiu garantirà l’accés, tant als espais de terra com a la zona d’aigua, a les persones disminuïdes físicament o amb mobilitat reduïda. Una gran plaça pública de 15.000 m2 i 210 d’amplada i permetrà l’entrada cap a les diferents àrees del port o bé accedir directament cap a la platja. Pels usuaris i visitants, el port disposarà de més de 800 places d’aparcament.

Entre els serveis portuaris destaquen els de marina seca, destinada a l’emmagatzematge d’embarcacions de menys de 7 metres d’eslora i amb capacitat de fins a 80 places, una escola de vela, amb sortida directa al mar per les embarcacions dels alumnes i una rampa de varada d’ús públic.

El port de Segur de Calafell tindrà capacitat per a prop de 500 places d’amarratges esportius, reservant-se el deu per cent per a l’ús públic tarifat dels vaixells i embarcacions transeünts. Pel que fa al sector pesquer, i atenent els criteris formulats tant per part d’aquesta administració com de la municipal, s’ha augmentat el nombre d’embarcacions pesqueres amb base al port del previst inicialment. Així, gairebé 1.500 m2 es destinen per ancoratge de la flota pesquera i 2.900 m2 en terra per a la Llotja i serveis auxiliars.