La Generalitat inicia l'última fase de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu

Ja han acabat les voladures a la zona nord de Montesquiu

query_builder   6 març 2003 13:59

event_note Nota de premsa

La Generalitat inicia l'última fase de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu

Ja han acabat les voladures a la zona nord de Montesquiu

El director general de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Jordi Follia, ha visitat avui les obres de construcció de la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu, a la comarca d’Osona. Aquesta actuació, que té un termini d’execució de 23 mesos, suposa una inversió de 22,07 MEUR (3.673 MPTA) per part de la Generalitat. Es preveu que les obres s’acabin el proper mes de novembre.

Actualment, ja s’ha acabat tot el tram de voladures a la zona nord de Montesquiu i s’està preparant la realització de voladures al tram sud de Sant Quirze de Besora.

Es preveu que en aquest tram s’iniciïn aquestes tasques els propers dies: 24, 25 i 31 de març i 1 i 2 d’abril, que significaran talls de circulació de mitja hora entre les 14:00 i 14:30 hores i pas alternatiu la resta del dia.

S’avisarà oportunament de la realització d’aquestes tasques així com de les restriccions de trànsit.

En relació a les voladures, cal esmentar que la presència majoritària de materials rocosos al llarg de tota la traça, ha fet que aquest mètode d’excavació esdevingui imprescindible.

Per la condició d’obra semiurbana, les voladures s’han dissenyat de volum mitjà. Ha estat necessari en molts casos mesures especials per tal d’evitar projeccions de material als edificis propers i les vies de comunicació.

La carretera C-17 constitueix l’accés entre Barcelona, Vic i Ripoll, i és la via bàsica de comunicació entre les comarques d’Osona i del Ripollès. És per això que la Generalitat ha portat a terme i té previst executar diferents actuacions de millora en aquesta carretera, entre les quals cal esmentar la variant de Sant Quirze de Besora i Montesquiu.

Amb la construcció d’aquesta variant s’evitarà el pas per les actuals travesseres urbanes i com a conseqüència s’incrementarà el nivell de servei i la seguretat viària en aquest itinerari.

Descripció de les obres

La variant, amb una longitud de 4.949 m, està formada per una calçada de dos carrils, de 3,5 m d’amplada, un per cada sentit, i dos vorals de 2,5 m. S’ha previst la possibilitat de desdoblar-la, en un futur, en dues calçades amb dos carrils cada una. La velocitat específica de la carretera serà de 80 Km/h.

El traçat va de sud a nord i comença just al final del túnel de Sant Quirze de Besora. Immediatament, se separa de la carretera actual en direcció oest per continuar per la zona anomenada la Costa, on es contemplen dos túnels separats pel torrent del Guitoner. El primer, de 231 m, s’inicia a les costes del Francàs, i el segon, de 335 m, creua el Serrat Petit. A la sortida del túnel la variant passa paral·lela al Ter i entra en el seu antic meandre. Un cop ha creuat la BV-4655 es dirigeix de nou cap a l’actual C-17 on s’hi connecta.

 L’obra contempla la construcció de tres enllaços: el de Sant Quirze de Besora, el de la BP-4654 que va cap a Berga i l’enllaç amb la BV-4655 que va a Sora.

Pel que fa a l’impacte medioambiental, cal dir que es tracta d’un medi capaç d’integrar l’actuació i respondre positivament a les mesures correctores, molt especialment a aquelles dirigides a la restauració vegetal de l’indret. Aquestes seran bàsicament la revegetació i plantació de les superfícies amb estrat herbaci i arbustiu per tal de disminuir l’impacte visual.

Desenvolupament de l’obra entre desembre 2001–febrer 2003

Les obres dutes a terme corresponen gairebé al total de l’actuació, exceptuant tres trams:

 · Connexions de la variant amb la C-17.

 · La zona de mur de terra armada (PK 1).

 · La zona del Polígon del Serradet (PK 1,9).

En aquest sentit ja s’han executat el 70% dels moviments de terres, s’han completat els drenatges transversals i queden per construir dos passos, un d’inferior i un altre de superior.

També s’ha enllestit el mur verd que corona el poble de Montesquiu i dos dels enllaços de què disposa la variant (carretera de Berga, BP-4654, i carretera de Sora ,BV-4655).

Cal esmentar que del projecte original s’ha produït un canvi de disseny en el terraplè previst per sobre la riera de Cussons i la carretera de Berga. Aquest ha estat substituït per un viaducte de 180 m de llarg que salva el curs d’aigua i el vial. Aquesta estructura està formada per 5 trams de 35 m, piles de fins a 20 m d’alçada.

Actualment, d’aquesta estructura ja s’han executat els fonaments de totes les piles i s’està construint un dels estreps laterals.

Túnels

Pel que fa als túnels que es contemplen en aquesta actuació cal esmentar que ja s’han perforat i disposat els revestiments de tots dos.

Degut a que els túnels es situen l’un a continuació de l’altre, l’atac s’ha realitzat des de la zona intermèdia, treballant simultàniament en els dos túnels durant les 24 hores del dia, permetent d’aquesta manera l’execució d’una mitja de 5,6 m de túnel treballat per dia. Els túnels quedaran enllestits amb la restitució del terreny inicial a les boques mitjançant falsos túnels.