La Generalitat inaugura un nou vial entre la Selva del Camp i Constantí

Una longitud de 7,6 Km i una inversió de 5,3 MEUR

query_builder   18 juliol 2003 13:27

event_note Nota de premsa

La Generalitat inaugura un nou vial entre la Selva del Camp i Constantí

Una longitud de 7,6 Km i una inversió de 5,3 MEUR

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha inaugurat avui el nou vial entre la carretera C-14, a la Selva del Camp (Baix Camp), i la carretera T-721 o variant de Constantí (Tarragonès). Aquesta actuació, que ha tingut un termini d’execució de 21 mesos, ha suposat una inversió de 5,3 MEUR (882 MPTA).

Fins ara les poblacions de la Selva del Camp i Constantí estaven comunicades per l’itinerari de les carreteres T-721 i TV-7223 (Constantí – el Morell - Vilallonga del Camp) o per la TV-7211 i la C-14, per Reus.

És per això, que la Generalitat ha construït el nou itinerari entre la C-14, a la Selva del Camp, i la variant de Constantí. Aquest nou vial, inaugurat avui, comunicarà amb el que ja existeix entre la Selva del Camp i Vilaplana que serveix de via de penetració cap a les terres del Priorat.

Cal esmentar que per tal de millorar la xarxa viària del Baix Camp actualment,  des d’aquest Departament, s’estan impulsant les següents actuacions:

·        Variant de Reus: evitarà el pas de la C-14 per dins de la població de  Reus. Actualment es troba en fase d’execució i es preveu que les obres s’acabin a finals d’aquest mes. Aquesta actuació té un pressupost de 22,9 MEUR (3.810 MPTA).

·        Millora d’accés des de la C-14 a les Masies Catalanes: Actualment  es troba en fase de construcció i té un cost de 636.000 EUR (106 MPTA). Les obres es preveu que s’acabin a finals d’aquest any.

·        Desdoblament de la C-14 entre Reus i Alcover: Des d’aquest Departament ja s’han redactat els estudis informatiu i d’impacte ambiental corresponents a aquesta actuació i es preveu que la informació pública s’iniciï durant aquest trimestre. El pressupost estimat de les obres és de 46,23 MEUR (7.692 MPTA). 

Descripció de les obres

Fins ara existia un camí (camí de la Selva) que comunicava les poblacions de Constantí i la Selva  del Camp. Aquest camí era molt estret, d’entre 2,5  i 3 m d’ample, però hi havia un bon tram que es trobava pavimentat. Aquest fet provocava que aquest camí tingués un cert trànsit de vehicles lleugers i agrícoles generat, principalment, pels propietaris de les cases i masies que es troben al llarg del camí, així com per la quantitat de terres de cultiu que hi ha a banda a banda del mateix.

La  nova carretera s’ha dissenyat com una via de dos carrils de 3 m d’amplada per cada sentit i vorals d’1 m. La velocitat de projecte és de 60 Km/h i té una longitud de 7,6 Km.

El nou vial comença a la intersecció de l’antic camí amb el punt quilomètric 15,84 de la carretera C-14 (de Reus a Montblanc), lloc on es produeix també l’accés a la població de la Selva del Camp. En aquest punt hi havia una intersecció, en forma de rotonda partida, que ha estat substituïda per un enllaç que inclou una rotonda superior, amb dos ponts de 14,5 m de longitud cadascun que permeten el pas de la carretera C-14 per sota. L’enllaç queda completat pel conjunt de ramals que permeten realitzar tots els moviments possibles entre la C-14, el nou itinerari entre la Selva del Camp i Constantí i l’accés a la Selva del Camp.

Al punt quilomètric 3,73, el nou itinerari resol la intersecció amb la carretera TP-7225, de Reus al Morell, mitjançant una rotonda a nivell.

Al punt quilomètric 4,74, la rasant del nou itinerari s’enfonsa per a aconseguir la cota necessària per tal de creuar, inferiorment, la línia del ferrocarril de Barcelona a Reus. El pas inferior, que consisteix en un caixó de formigó de 9,5 m x 6,35 m, i 20,5 m de longitud, s’ha construït sense afectar la circulació de trens.

Al punt quilomètric 5,64, la carretera es troba amb la riera de Sant Ramon, que  anteriorment desguassava al camí existent. Aquesta problemàtica s’ha solucionat amb la canalització de la riera, que passa paral·lela a la nova carretera, i ha requerit la construcció de dotze passos sobre el canal per tal de garantir l’accés a les finques colindants.

Ja en el tram final, es millora el traçat del camí vell eliminant els revolts; es passa, després de la cruïlla del camí de la Seineta, pel costat del Barranc de la Selva, on es condueixen les aigües recollides des del torrent de Sant Ramon, i finalment s’enfila un tram recte per anar a connectar amb una rotonda de la variant de Constantí que dona accés al nucli urbà, essent aquest el punt final del nou vial (punt quilomètric 7,56).

Pel que fa a les mesures correctores, que està previst executar-les aquesta tardor, consisteixen en la revegetació de les rotondes situadades a la C-14 i la TP-7225, així com hidrosembres en alguns talussos.