La Generalitat construeix una nova carretera entre la BV-5224 i la futura variant de Torelló, Osona

Facilitarà també l'accés al sector industrial de la població amb una inversió de més de 200 MPTA

query_builder   23 febrer 2001 13:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat construeix una nova carretera entre la BV-5224 i la futura variant de Torelló, Osona

Facilitarà també l'accés al sector industrial de la població amb una inversió de més de 200 MPTA

El departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de la direcció general de Carreteres, ha aprovat el projecte de construcció d’una nova carretera o vial de connexió entre la carretera BV-5224 (accés a Torelló) i la futura variant de Torelló. Aquesta actuació, que es preveu que es comenci el proper mes de juliol amb un termini de 6 mesos, té un pressupost de 202 MPTA (1,21 milions d’’).A fi i efecte de donar compliment allò pel que la variant de Torelló està prevista, és a dir, servir de vial al trànsit de tal forma que no hagi de passar per l’actual travessera, es fa necessari executar una via d’unió entre la futura variant i la carretera d’accés a Torelló, fins que no s’executi el següent tram de la nova carretera Vic ’ Olot (C-37). El projecte contempla aquest vial, que servirà també com accés des de la BV-5224 al Sector Industrial de Torelló. El nou vial d’accés al sector industrial, esdevindrà en principi part de la ronda de Torelló, juntament amb un seguit d’infraestructures, com el tram Manlleu ’ Torelló (actualment en fase d’execució) i la variant de Torelló (que es troba en fase d’estudi informatiu). La seva funció es completarà quan s’executi el següent tram de la C-37 (Vic-Olot) entre la BV-5224 i l’enllaç amb la variant de Torelló.L’inici del vial es situa amb la rotonda d’intersecció amb la BV-5224 (accés a Torelló). Aquesta rotonda amb un diàmetre de 50 m, soluciona el nus format per la carretera existent, el nou vial d’accés al sector industrial i un camí existent. Aquesta solució és totalment compatible amb el planejament previst per l’Ajuntament de Torelló que preveia l’execució d’una rotonda similar a la projectada per tal de delimitar clarament l’inici del tram urbà de la BV-5224.El projecte es completa amb els elements de drenatges longitudinal i transversal, així com la senyalització vertical i horitzontal corresponent.