Josep Ribera nomenat president del Consell de Cooperació al Desenvolupament

query_builder   15 octubre 2003 18:03

event_note Nota de premsa

Josep Ribera nomenat president del Consell de Cooperació al Desenvolupament

Josep Ribera, actual director del CIDOB i amb una llarga trajectòria i reconegut prestigi en l’àmbit de la cooperació a Catalunya, ha estat nomenat president del Consell de Cooperació al Desenvolupament, a proposta del govern i amb el consens de la totalitat de membres del Consell.

El Consell de Cooperació al Desenvolupamnet  és  l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament en l’activitat de l’administració de la Generalitat en aquest àmbit. Està integrat per representants dels departaments de la Generalitat de Catalunya, representants dels ens locals, la federació Catalana d’ONGD, representants del món empresarial i sindical i experts en matèria  de cooperació al desenvolupament.

Amb aquest nomenament, i d’acord amb el nou reglament, una persona aliena al govern estarà al capdavant d’aquest òrgan consultiu que entre d’altres funcions té la d’emetre informes, amb caràcter previ i perceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l’Administració en matèria de cooperació.

El primer dictamen emès pel Consell de Cooperació al Desenvolupament ha estat el relatiu a l’aprovació dels estatuts de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, organisme encarregat d’executar i gestionar la política de cooperació de la Generalitat i que és operativa des d’avui.