S'acorda facultar el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

query_builder   6 març 2001 10:00

event_note Nota de premsa

S'acorda facultar el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme a subscriure un acord amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

La col.laboració amb les cambres oficials de comerç esdevé de vital importància per continuar avançar en el terreny de la simplificació i de la racionalització de processos administratius que afecten les activitats empresarials.Les Cambres de Comerç, com a entitats de dret públic àmpliament implantades i reconegudes són un col·laborador idoni, que permet donar un pas més en aquest procés de millora i racionalització de xarxa d’atenció i de serveis a les empreses de la Generalitat.El primer encàrrec va tenir lloc l’octubre passat a la Cambra Oficial de Girona. Ara es procedirà a l’encàrrec de gestió a la Cambra Oficial de Comerç. Indústria i Navegació de Tortosa, organització que disposa de la certificació ISO9002 pels serveis d’empresa com a resultat d’haver optimitzat la gestió dels seus serveis.És per això que la Generalitat de Catalunya encomana la Cambra de Comerç de Tortosa que, a través de la seva oficina d’atenció per als serveis d’empreses, presti als usuaris interessats la gestió del servei de tramitació de l’Oficina de Gestió Unificada (OGU). Mitjançant la Cambra es realitzarà la gestió dels serveis d’informació i tramitació que afecten la posada en marxa, ampliació o trasllat d’activitats empresarials, la titularitat de les quals és de l’Oficina de Gestió Unificada per a Activitats Empresarials.Com a resultat de l’acord es constituirà una oficina de tramitació administrativa a la Cambra Oficial de Tortosa que desconcentrarà i ampliarà els punts d’atenció que actualment conformen les oficines de l’OGU.El resultat és apropar els serveis de tramitació a les empreses i fer possible la seva integració en la resta de serveis que les Cambres ofereixen, amb l’impacte positiu que això té per a la reducció d’obstacles al creixement econòmic i de forma especial per a les iniciatives de nova implantació.Els empresaris de la demarcació de Tortosa obtindran en l’oficina OGU-CAMBRA situat a la seu de la Cambra de Tortosa la gestió i resolució dels tràmits de forma anàloga a la gestió que efectuen les pròpies Oficines de la Generalitat. El servei previ d’informació que aquestes oficines presten indica als empresaris què cal fer pera posar en marxa activitats, establiments i instal·lacions industrials i quins requeriments cal satisfer en cada tràmit (documents, formularis, taxes, etc.)