La taxa d'atur catalana se situa en el 6,48 %

La taxa interanual baixa -0,06

query_builder   4 desembre 2003 13:18

event_note Nota de premsa

La taxa d'atur catalana se situa en el 6,48 %

La taxa interanual baixa -0,06

El novembre de 2003 s’han registrat 23.240 contractes indefinits i 254.816 en el que portem d’any

Actualment, el nombre de persones aturades registrades a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) és de 206.342, i la taxa d’atur se situa en el 6,48% de la població activa.

En relació amb l’octubre de 2003, el nombre d’aturats ha augmentat de 3.299 persones. Per demarcacions, Tarragona ha registrat un increment de 1.755 aturats; Girona, de 1.623, i Lleida, de 78. En canvi, Barcelona experimenta un descens de 157 aturats.

En termes interanuals, l’atur s’ha incrementat de 4.703 persones. Tot i això, cal destacar que aquest augment és molt inferior als registrats els mesos de novembre de 2002 (17.365 aturats més) i 2001 (17.378 més).

La taxa d’atur catalana se situa 2,5 punts percentuals per sota de l’espanyola (del 8,98%) i 3 punts percentuals per sota de la de la resta de l’Estat (del 9,48%).

Lleida té una taxa d’atur de plena ocupació

Lleida registra una taxa d’atur inferior al 5% (nivell considerat tècnicament de plena ocupació), concretament, del 4,45%. A Girona la taxa d’atur és del 5,44%; a Tarragona, del 5,89%, i a Barcelona, del 6,84%.

En xifres absolutes Barcelona registra 162.529 aturats; Tarragona, 19.222; Girona, 17.259, i Lleida, 7.332.

En termes interanuals, a Lleida ha disminuït el nombre d’aturats mentre que a Barcelona i Tarragona l’augment d’aturats ha estat molt inferior al registrat un any abans. A Girona, en canvi, l’increment ha estat un xic superior al de novembre de 2002.

L’atur baixa a la indústria i la construcció

Respecte del mes d’octubre, la indústria ha registrat una davallada de 365 desocupats i la construcció, de 69. En canvi, es registra un augment de l’atur a l’agricultura (33 més), als serveis (3.501 més) i entre els que no tenen una ocupació anterior (199 més).

L’agricultura continua registrant la taxa d’atur més baixa, concretament de l’1,92%. Les taxes de la resta de sectors econòmics són les següents: del 5,35% a la construcció; del 6,04% a la indústria, i del 6,46% als serveis.

En termes interanuals, només la indústria ha reduït el nombre de desocupats (808 aturats menys), tendència que es manté per cinquè mes consecutiu. La resta de sectors d’activitat han experimentat un creixement de l’atur.

La taxa d’atur juvenil se situa en el 7,63%

Actualment hi ha 29.543 persones desocupades menors de 25 anys a Catalunya, xifra que comporta una taxa d’atur juvenil del 7,63%.

Per demarcacions, la taxa d’atur juvenil més baixa es registra a Girona, del 5,98%, seguida de Tarragona, del 7,06%; Lleida, del 7,65%, i Barcelona, del 7,99%.

En comparació amb l’octubre, el nombre de joves desocupats ha augmentat de 289, dels quals, 183 són homes i 106, dones.

La taxa d’atur masculina se situa en el 4,78%

El nombre d’homes desocupats ha augmentat de 1.319 i el de dones, de 1.980.

Actualment, les dones desocupades es xifren en 118.680 (taxa d’atur del 8,77%) i els homes, en 87.662 (del 4,78%).

A les demarcacions catalanes, amb l’excepció de Barcelona on la taxa d’atur masculina és del 5,14%, la taxa d’atur dels homes se situa en un nivell considerat de plena ocupació (inferior al 5%): del 2,73%, a Lleida; del 3,77%, a Girona, i del 4,24%, a Tarragona.

Pel que fa a les dones la taxa d’atur més baixa es registra a Lleida, del 7,18%, seguida de Girona, del 7,55%; Tarragona, del 8,17%, i Barcelona, del 9,12%.

El novembre de 2003 s’han registrat 23.240 contractes indefinits

Durant el novembre de 2003 s’han signat 183.766 contractes, 23.240 dels quals han estat indefinits i 160.526, temporals.

Del total de contractes registrats a Catalunya al llarg del novembre els indefinits representen el 12,65%, percentatge que se situa 4,34 punts percentuals per sobre de l’assolit al conjunt de l’Estat, del 8,31%.

A Catalunya s’ha concentrat el 21,7% dels contractes indefinits formalitzats a l’Estat espanyol i el 14,3% del total de contractes.

Pel que fa a l’acumulat del període gener-novembre, la xifra de contractes indefinits se situa en 254.816, el 13% del total dels contractes.

El conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernàndez Teixidó ha declarat: “L’augment de la desocupació d’aquest mes de novembre, que ha estat inferior al registrat els dos anys anteriors, se circumscriu als efectes de l’acabament de la temporada turística, localitzant-se l’increment al sector serveis de Girona i Tarragona. D’altra banda, cal destacar la davallada de l’atur a la indústria, que s’ha generalitzat a les quatre demarcacions”.

Finalment, el conseller ha destacat que “al llarg del mes de novembre s’han formalitzat 23.240 contractes indefinits, 13 de cada 100 contractes registrats”.