La Generalitat ofereix a les petites empreses catalanes préstecs per a projectes d'inversió en Prevenció de Riscos Laborals

Els fons cobriran fins a un 70% de la inversió prevista i tindran un import màxim de 60.101,21 euros per projecte

query_builder   9 juliol 2003 13:46

event_note Nota de premsa

La Generalitat ofereix a les petites empreses catalanes préstecs per a projectes d'inversió en Prevenció de Riscos Laborals

Els fons cobriran fins a un 70% de la inversió prevista i tindran un import màxim de 60.101,21 euros per projecte

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i l’Institut Català de Finances obren un fons de garantia d’avals per als projectes d’inversió que les petites empreses de Catalunya realitzin en matèria de prevenció de Riscos Laborals. Els préstecs, avalats pel Departament, tindran un import d’entre 18.030,36 i 60.101,21 euros, i no podran superar el 70% de la inversió sense IVA.  

Les inversions objecte dels préstecs hauran d’afectar alguna de les matèries següents:

a. Substitució d’equips de treball que originen riscos

b. Adequació de centres de treball, equips i instal·lacions

c. Instal·lacions i sistemes per al control de contaminants químics, físics i biològics a l’interior dels centres

d. Disseny ergonòmic dels llocs de treball

e. Senyalització

f. Qualsevol altra que pretengui una millora efectiva de les condicions laborals

Es podran beneficiar d’aquesta línia de crèdit del Govern les petites empreses de Catalunya que tinguin com a màxim 50 treballadors, un actiu no superior a 5 milions d’euros, unes vendes iguals o inferiors als 7 milions d’euros i no tinguin més d’un 25% del capital controlat per empreses que no siguin PIME. A més, un mínim del 75% dels treballadors de cadascuna de les empreses sol·licitants han de tenir contracte indefinit i no podran haver estat sancionades per infraccions greus en matèria de seguretat i salut en el treball.