La Generalitat impulsa l'estalvi energètic dels establiments hotelers de les comarques de Girona. L'objectiu és reduir en un 40% la despesa elèctrica dels hotels

query_builder   14 març 2003 11:59

event_note Nota de premsa

La Generalitat impulsa l'estalvi energètic dels establiments hotelers de les comarques de Girona. L'objectiu és reduir en un 40% la despesa elèctrica dels hotels

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme promou la campanya Il·luminem amb qualitat. Apostem per l’eficiència energètica

El Director General d’Energia, Albert Mitjà, acompanyat dels representants del sector turístic de les comarques gironines i del president de l’empresa Philips Ibérica, ha presentat avui a les comarques gironines la campanya per a la promoció d’una il·luminació eficient i de qualitat als hotels de les comarques de Girona. Aquesta iniciativa de l’Institut Català d’Energia té per objectiu la millora de la competitivitat de l’empresa turística catalana, mitjançant l’estalvi energètic i l’aposta per un turisme de qualitat i sostenible.

L’enllumenat dels establiments hotelers de Catalunya significa un 40% de la despesa elèctrica d’un hotel, la qual cosa suposa una factura anual de 24,65 milions d’euros. Segons es desprèn d’un estudi del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, els establiments hotelers podrien estalviar-se fins a un 29,4% d’aquesta despesa, la qual cosa significaria una reducció en la factura elèctrica de més de 7 milions d’euros. Pel que fa a les comarques gironines, les millores d’il·luminació en més de 100 establiments hotelers, suposaran un estalvi energètic de més d’un milió d’euros anuals.

Estudis personalitzats i gratuïts

Una correcta utilització de la llum natural; la utilització de làmpades i lluminàries eficients o l’establiment de sistemes de gestió i control, són algunes de les mesures que contribueixen a una major eficiència energètica. A través d’aquesta campanya, els establiments hotelers que ho desitgin, poden sol·licitar un estudi personalitzat i gratuït amb les propostes de millores en il·luminació.

Aquest estudi, realitzat per l’Institut Català d’Energia i Philips, inclou una visita a les instal·lacions de l’establiment i un informe tècnic amb les accions d’adequació i estalvi energètic i econòmic detectades. Així mateix, detalla les inversions necessàries en cas de que l’establiment decideixi portar a terme aquestes millores.

Pla de l’Energia a Catalunya

El Pla de l’Energia a Catalunya a l’horitzó del 2010 elaborat pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme recull una àmplia reflexió sobre l’estat actual i la perspectiva futura de l’energia a Catalunya. Aquest Pla planteja els objectius i les estratègies polítiques a llarg termini i els plans d’actuació concrets per a cada àmbit específic.

Pel que fa al sector turístic, l’eficiència energètica comporta:

 Millorar la competitivitat de l’empresa en reduir costos innecessaris.

 Reduir el consum d’energia paral·lelament a la millora dels serveis, implantant tecnologies energèticament eficients amb major ratio prestacions/preu.

 Demanda creixent per part del sector de distintius ecològics i energètics.

 Tenir cura de l’entorn, la principal font d’ingressos del sector turístic.

El Pla de l’Energia a Catalunya a l’horitzó del 2010 preveu arribar a acords de col·laboració amb les Federacions i Patronats de Turisme, articulant un conjunt d’accions de difusió i sensibilització per a millorar el coneixement i la sensibilització sobre la importància de l’eficiència energètica. A més també es preveuen accions d’assessorament i auditories tècniques, una campanya específica per a la millora de la il·luminació i accions de promoció de les energies renovables en el sector. Aquestes actuacions es concreten en assessorament tècnic i una campanya específica per a un ús eficient d’enllumenat.