La Generalitat detecta defectes greus en un 32% de les armilles d'alta visibilitat que es comercialitzen a Catalunya

query_builder   28 octubre 2003 16:46

event_note Nota de premsa

La Generalitat detecta defectes greus en un 32% de les armilles d'alta visibilitat que es comercialitzen a Catalunya

La Direcció General de Consum i Seguretat Industrial, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, va iniciar, amb caràcter preventiu, a principis de setembre una campanya d’inspecció de les armilles d’alta visibilitat o fluorescents, davant la pròxima obligatorietat de que tots els usuaris d’automòbils les portin al seu vehicle per tal de que  siguin fàcilment vistos en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum diürna o sota la llum dels fars dels automòbils a la foscor.

Les armilles d’alta visibilitat estan regulades a la UE hi han de complir la Directiva d’Equips de Protecció Individual – EPI, la qual inclou aspectes de seguretat com la fluorescència (teixit de color groc o taronja) i la retrorreflectància (bandes de material retrorreflectant – per ser vist de nit) i l’etiquetatge.

Les armilles d’alta visibilitat han de fer constar a l’etiqueta:

- Marcatge CE.

- Pictograma de l’armilla.

- Identificació del responsable.

- Número mínim de rentades (mínim 20 vegades).

- 2 números, un damunt de l’altre, que indiquen la superfície de roba que es veu durant el dia i la retrorreflexió de les bandes. Els números van de l’1 al 3, sent 3 la màxima refracció.

- La informació i etiquetatge han d’estar en algun dels idiomes oficials a Catalunya.

- Full d’instruccions d’us.

La Direcció General de Consum va analitzar 30 partides d’armilles fluorescents, d’aquestes:

- 3% no portaven pictograma de l’armilla.

- 6% no identificaven el fabricant o responsable.

- 80% presenten incompliments de l’etiquetatge o idioma.

- 30% no complien les normes de seguretat (superfície de roba fluorescent o bandes retrorreflectants).

Totes les armilles que no complien la normativa procedien de països de fora de l’UE. La Generalitat sancionarà com a falta greu als importadors d’aquest material ja que pot atemptar contra la seguretat de les persones, una de les tres prioritats de les autoritats de consum de la Generalitat de Catalunya i en cas d’accident on es demostri que l’armilla no complia les condicions de seguretat, a més de la sanció administrativa,  es traslladarà l’expedient a la  via judicial.