Afiliació a la Seguretat Social a Catalunya al febrer de 2003

query_builder   5 març 2003 20:38

event_note Nota de premsa

Afiliació a la Seguretat Social a Catalunya al febrer de 2003

El febrer de 2003 el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 2.950.301 persones, el nivell més elevat assolit en un mes de febrer. El balanç interanual de l’afiliació ha estat un creixement de 73.167 persones, del 2,5%, en termes relatius.

El febrer de 2003 el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situa en 2.950.301 persones, el nivell més elevat assolit en un mes de febrer. El balanç interanual de l’afiliació ha estat un creixement de 73.167 persones, del 2,5%, en termes relatius.

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a 28 de febrer de 2003 assoleix un màxim històric en un mes de febrer, situant-se la xifra total en 2.950.301 afiliats. En els darrers 12 mesos (comparant febrer de 2003 amb febrer de 2002), el nombre d’afiliats ha augmentat de 73.167 (del 2,5%, en termes relatius). Cal destacar que aquest creixement interanual supera el registrat un any abans (de 63.518 afiliats).

Pel que fa als diferents règims, el motor de l’increment interanual de l’afiliació ha estat el règim general, amb 58.892 afiliats més (del 2,5%). L’altre gran règim de protecció social, l’especial dels autònoms, també ha experimentat un increment interanual dels afiliats (11.558 més; del 2,4%).

A nivell territorial, el balanç interanual de l’afiliació ha estat favorable a les quatre demarcacions catalanes. Així, dels 73.167 nous afiliats registrats entre febrer de 2002 i febrer de 2003, 49.721 són de Barcelona; 11.082, de Tarragona; 9.077, de Girona, i 3.287, de Lleida.

En valors relatius, destaca l’intens ritme de creixement de l’afiliació a Tarragona (del 4,4%) i a Girona (del 3,6%). Pel que fa a Espanya, el febrer de 2003 s’ha registrat un augment interanual de 513.559 afiliats, situant-se la xifra total en 16.335.717 afiliats a la Seguretat Social.

En relació amb el passat mes de gener s’ha registrat un increment de l’afiliació catalana de 19.303 nous afiliats. Aquest creixement d’afiliats supera el registrat un any abans (17.286 afiliats més entre febrer i gener de 2002).

Per règims, s’observa que l’augment mensual de l’afiliació s’ha concentrat principalment en el règim general (17.012 afiliats més), seguit del d’autònoms (2.141 més). Territorialment, el creixement de l’afiliació s’ha estès a les quatre demarcacions catalanes: 13.015 afiliats més a Barcelona; 3.381, a Girona; 2.137, a Tarragona, i 770, a Lleida.

El conseller Fernández Teixidó ha destacat que: “les dades d’afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer mostren que l’ocupació augmenta a un ritme interanual del 2,5%, fet que suposa, en xifres absolutes, que 73.167 persones s’han incorporat al mercat de treball en un any. El conseller també ha assenyalat que: “la creació d’ocupació s’ha fet extensiva a les quatre demarcacions catalanes”.