AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL A 30 DE NOVEMBRE DE 2002

query_builder   5 desembre 2002 14:39

event_note Nota de premsa

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL A 30 DE NOVEMBRE DE 2002

El conseller Fernández Teixidó ha declarat que les dades d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre mostren una bona evolució de l’ocupació, atès que aquesta està augmentant a un ritme interanual del 2,6%, fet que suposa, en xifres absolutes, que 75.990 persones més s’hagin incorporat al mercat de treball en un any.

El nombre d’afiliats  se situa en 2.957.120 persones, el nivell més alt assolit en un mes de novembre.

En relació amb el passat mes d’octubre aquestes dades posen de manifest que tot i l’augment de l’atur registrat el novembre (4.059 desocupats més) el saldo global en termes d’ocupació és favorable atès que hi ha 16.000 afiliats més a la Seguretat Social.

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a 30 de novembre de 2002 assoleix un màxim històric en un mes de novembre, situant-se la xifra total en 2.957.120 afiliats.

Respecte del mes d’octubre de 2002 el creixement de l’afiliació ha estat de 15.928 nous afiliats (del 0,54%, en termes relatius).

 

L’increment de l’afiliació respecte del mes d’octubre s’ha concentrat, principalment, en el règim general de la Seguretat Social què ha registrat un augment de 15.166 afiliats. A continuació se situen l’especial agrari, amb 559 afiliats més; l’especial dels autònoms, amb 466 més, i l’especial d’empleats de la llar, amb 356 més. En canvi, l’especial del mar ha perdut 619 afiliats.

Per àmbits territorials, el creixement de l’afiliació s’ha localitzat a la demarcació de Barcelona i Lleida, amb un augment de 19.674 i 1.096 afiliats, respectivament. En canvi, Girona experimenta un descens de 3.628 afiliats i Tarragona, de 1.214. Tanmateix, cal dir que aquesta davallada és de tipus estacional atès que el descens de l’activitat turística en aquestes dates afecta l’evolució de l’afiliació a les demarcacions gironina i tarragonina on el sector turístic té un elevat pes.

En comparació amb el mes de novembre de 2001, el nombre d’afiliats ha augmentat de 75.990 (del 2,6%, en termes relatius).

El motor del creixement interanual de l’afiliació ha estat el règim general, amb 64.197 afiliats més (del 2,8%). L’altre gran règim de protecció social, l’especial dels autònoms, també ha experimentat un increment dels afiliats respecte de novembre de 2001 (9.766 més; del 2%).

A nivell territorial, el balanç interanual de l’afiliació ha estat favorable a les quatre demarcacions catalanes. Així, dels 75.990 nous afiliats registrats respecte de novembre de 2001, 54.144 són de Barcelona; 11.145, de Tarragona; 8.222, de Girona, i 2.479, de Lleida.

Pel que fa a Espanya, el mes de novembre s’ha registrat un augment de 132.159 afiliats respecte del mes anterior (del 0,8%, en termes relatius), i el balanç acumulat dels darrers 12 mesos ha estat un increment de 492.739 afiliats (del 3,1%).

Barcelona, 5 de desembre de 2002