Resposta del Departament de Salut en relació a les consideracions del Síndic de Greuges

query_builder   17 novembre 2004 20:01

event_note Nota de premsa

Resposta del Departament de Salut en relació a les consideracions del Síndic de Greuges

Sobre el tractament ambulatori forçós als malalts mentals

A Catalunya en els darrers anys s’està treballant en el desplegament del Plans de Serveis Individualitzats de gestió clínica del cas, adreçat a persones amb trastorns mentals greus amb repercussions psicosocials importants de la seva malaltia. Aquest programa permet, en la major part dels casos, vincular als pacients en els serveis assistencials i garantir la continuïtat en el procés d’atenció. Tot i així alguns pacients no es vinculen als tractaments i poden precisar d’un altre tipus de mesures que garanteixi el dret a la salut, però aquestes mesures hauran de tenir un consens ampli entre les societats científiques i associacions de professionals de salut mental, jutges, fiscals, associacions de familiars i usuaris.

Aquest és un tema clau que s’haurà de tractar en el marc del Pla d’Atenció Integral a les persones amb problemes de salut mental que va posar en marxa el Govern de la Generalitat el passat dia 6 d’octubre i on estan representats els departaments de Justícia, Salut, Benestar i Família així com les associacions de professionals, proveïdors, familiars i usuaris.

Sobre les condicions de treball dels veterinaris de la Generalitat

El Departament de Salut va aprovar el dia 17 d’octubre de 2003 un protocol que estableix el procediment de comunicació i d’intervencions preventives en situacions de violència sobre el personal; en especial, del col•lectiu de veterinaris. Aquest protocol preveu actuacions preventives i d’identificació i prevenció dels riscos d’agressions i amenaces.

Així mateix, el Departament ha instat als propietaris d’escorxadors i les patronals a posar les mesures necessàries per garantir la seguretat del personal d’inspecció.

Pel que fa a les taxes, a Catalunya es recapten íntegrament i es reverteix sobre la inspecció veterinària el 100% de la recaptació (auxiliars d’inspecció, equipaments, material, informatització i vehicles fonamentalment). Catalunya és la única comunitat autònoma que ha instaurat la figura de l’auxiliar d’inspecció (140 persones). I el sustenta amb la recaptació de taxes.

Amb la creació de l’Agència de la Protecció de la Salut s’inclouran en aquest conjunt de taxes finalistes altres taxes que es generen en la inspecció sanitària (inspeccions, registre sanitari, certificacions,...) i que actualment tenen altres destinacions pressupostàries.

La reversió del 100% de les taxes sobre la inspecció sanitària ha millorat considerablement els mitjans destinats a la inspecció sanitària dels veterinaris. La prioritat única del Departament de Salut és la protecció de la salut pública. Amb els sistemes de control establerts queda garantida la seguretat sanitària de la carn tal com succeeix a la resta de països que formen la Unió Europea i ens regim per les mateixes normes sanitàries.

Sobre el contagi d’hepatitis C a l’Hospital del Mar

El Departament de Salut informa que la Direcció General de Salut Pública, conjuntament amb l’Agència de Salut Pública i l’Hospital del Mar de Barcelona, està investigant les circumstàncies que poden haver contribuït al contagi d’hepatitis C a l’Hospital del Mar, per tal de donar informació totalment detallada.

En aquests moments, tancat l’episodi del brot, encara no s’ha conclòs la investigació de totes les circumstàncies que l’han propiciat. Les mesures que adoptarà l’administració dependran de les conclusions finals de l’estudi que actualment es troba en procés, havent-se adoptat també mesures adients per prevenir l’aparició de nous casos.

Sobre la recomanació d’universalització de la sanitat inclosos els no cotitzants amb recursos

La Llei General de Sanitat estableix que l’assistència sanitària ha de ser pública i universal, però degut a que des del Govern central no s’ha produït un desplegament d’aquesta Llei regeix la normativa anterior.

A Catalunya, l’any 1991, un decret desplegat l’any 1997 conjuntament entre els departaments de Sanitat i Seguretat Social i d’Economia i Finances, estableix la universalització de l’assistència. Al mateix temps regula mecanisme per col•lectius amb condicions excepcionals en el sentit de que han de fer efectiva una col•laboració en el finançament del sistema públic segons els seus ingressos.

Des que es va canviar el sistema de finançament de la sanitat i va passar a ser totalment finançat via impostos, aquesta col•laboració ja no queda justificada. Des del Departament de Salut es proposa obrir un debat estatal en el sí del Consejo Interterritorial per regularitzar aquesta situació i alhora unificar els drets d’aquestes persones a totes les comunitats autònomes.

Actualment, es troben a Catalunya en aquesta situació un total de 469 persones titulars que paguen 82,33 euros mensuals i tenen 428 familiars beneficiaris que també tenen dret a la prestació sense cap més aportació econòmica. Cal recordar que les persones sense recursos, així com els immigrants, ja tenen garantida l’assistència sanitària pública.