Nota informativa en relació a la vinculació laboral de Joan Albó Alberti amb el Departament de Sanitat

query_builder   3 març 2004 19:00

event_note Nota de premsa

Nota informativa en relació a la vinculació laboral de Joan Albó Alberti amb el Departament de Sanitat

En relació a les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació, i a la demanda d’informació del sindicat CC.OO, sobre la relació laboral del funcionari Sr. Joan Alfons Albó Alberti, el Departament de Sanitat i Seguretat Social vol fer els aclariments següents:

- En tenir coneixement de les informacions relatives al Sr. Albó, el Departament de Sanitat va obrir el mateix dia un expedient informatiu per tal d’aclarir els fets.

- D’aquestes diligències es pot concloure que:

- El Sr. Albó va ser nomenat, en funcions, l’1 de febrer de 1994 inspector de Serveis Veterinaris, adscrit a la Delegació territorial de Girona del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

- A petició de l’interessat, i vist l’informe favorable del director general de Salut Pública, en data 27 de maig de 1998, el Sr. Albó va ser adscrit temporalment a la direcció general de Salut Pública, on va realitzar les tasques que se li van encomanar.

- Per resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social, de data 25 de juliol de 2000, es va autoritzar al Sr. Albó a compatibilitzar l’activitat de funcionari amb el càrrec d’alcalde de Sant Feliu de Guíxols i amb l’exercici de l’activitat veterinària.

- Segons la informació disponible, el Sr. Albó va realitzar en aquest període tasques d’assessorament a la direcció general de Salut Pública, la Secretaria general i la direcció del Programa de Reforma de la Salut Pública en matèries relacionades amb la Llei de protecció de la salut, la llei de Seguretat Alimentària i la creació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, decret de piscines, etc.

- Al comptabilitzar les tasques encomanades amb el càrrec d’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, càrrec que exigia del Sr. Albó l’assistència als diversos plens, comissions de govern, etc, no consten registres d’entrades i sortides del Sr. Albó al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

- En data 26 de novembre de 2003, el Sr. Albó va ser nomenat, pel conseller de Sanitat i Seguretat Social, responsable d’auditories de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, quedant pendent de presentar-se a concurs de mèrits lliure.

- Des de la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat, no s’ha identificat cap disfunció en el desenvolupament de la tasca professional a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària per part del Sr. Albó.

 - Un cop valorada tota la informació obtinguda, el Departament de Sanitat i Seguretat Social creu convenient dotar de major transparència a la vinculació laboral del Sr. Albó amb el propi Departament de Sanitat i Seguretat Social, per la qual cosa ha exigit a l’interessat que especifiqui la dedicació que esmerça en cadascun dels càrrecs que ocupa i delimiti de forma molt clara l’horari de dedicació en cada una de les tasques desenvolupades amb l’objectiu d’assegurar el compliment de les seves funcions com a funcionari i respectar els seus drets de dedicació com alcalde de Sant Feliu de Guíxols.