El Departament de Benestar i Família presenta la Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2004-2007, per a l’atenció de la gent gran amb dependències, de les persones amb discapacitats i de les persones amb malaltia mental de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública. Aquesta programació és una eina bàsica elaborada per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per al desenvolupament de les polítiques del Govern de Catalunya en matèria de serveis socials.

La presentació d’aquesta programació a les Comarques Centrals, que ha tingut lloc a Manresa, a anat a càrrec de la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, i de la directora dels Serveis Territorials de Barcelona, Matilde de las Heras. A l’acte també hi ha assistit el director general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Martí Masferrer; el subdelegat territorial del Govern de la Generalitat, Josep Ramon Mora; i la subdirectora general de Caixa Manresa i directora de l’Obra Social, Marta Lacambra.

Les inversions que es duguin a terme en base a la planificació pretenen resoldre els desequilibris territorials en la distribució dels serveis socials. Per assolir els objectius de la planificació a tot el territori català calen 47 nous equipaments públics del Departament de Benestar i Família i un mínim de 161 equipaments concertats.

En la futura vegueria de les Comaques Centrals -formada per l’Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona- els objectius de planificació per el període 2004-2007 impliquen un increment públic, entre altres serveis, de 139 places per a gent gran en residències, centres de dia i habitatges tutelats; 30.673 hores en els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç; 30 places en llars de residència per a malalts mentals; 87 places en centres ocupacionals i 143 places en residències i llars residències per a malalts psíquics.

En el document de presentació adjunt a aquesta nota es detalla la distribució comarcal de serveis i places.

2  

Fitxers adjunts

Presentació de la programació territorial dels serveis socials especialitzats 2004-2007 per a les Comarques Centrals

Presentació de la programació territorial dels serveis socials especialitzats 2004-2007 per a les Comarques Centrals
PPT | 8785

Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2004-2007 per a les Comarques Centrals

Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2004-2007 per a les Comarques Centrals
PPT | 8691