El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat el procés d'informació pública del projecte de traçat i l'estudi d'impacte ambiental del nou enllaç de la C-16 i la C-58 a Vacarisses. El nou enllaç permetrà als conductors dur a terme els moviments cap i des de Terrassa que l'accés actual de la C-16 no possibilita. Aquest projecte suposarà una inversió de 9,7 MEUR. Es preveu que les obres s'adjudiquin a finals de 2007 i comencin el 2008.

L’actual enllaç entre l’autopista C-16 i la carretera C-58 a Vacarisses només permet els moviments des de i cap a Manresa. Per tal de facilitar els moviments amb origen i destinació a Terrassa i contribuir, d’aquesta manera, a la millora de la mobilitat i l’accessibilitat a la zona, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha previst la construcció d’un nou enllaç. Aquesta actuació, molt reivindicada pel territori, també té com a objectiu afavorir la fluïdesa i seguretat viàries a la C-58, una via que registra un alt volum de trànsit.

Ara, el DPTOP ha obert el procés d’informació pública del projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental del nou enllaç, perquè administracions, entitats i particulars puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Característiques del projecte

En els documents que ara se sotmeten a informació pública, es planteja com a més òptima l’opció de traçat que comporta la construcció d’una rotonda de 40 metres de diàmetre. Aquesta rotonda distribuirà el trànsit dels vehicles que accedeixin directament a Vacarisses i dels que es dirigeixin cap a l’autopista a través dels nous ramals que es construiran.

Pel que fa a estructures, el projecte preveu un nou pas superior sobre la C-16 de 52 metres de longitud i 8,30 d’amplada per a la incorporació a l’autopista en direcció a Terrassa. D’altra banda, per a la sortida de la C-16 des de Terrassa, s’ampliarà l’estructura actual de la C-16 sobre la C-58.

El projecte es completa amb l’habilitació d’una àrea de peatge per als nous moviments, els elements de senyalització i drenatge i la col·locació de barreres de seguretat.

1  

Imatges

planol del projecte

planol del projecte 181