El Departament de Política Territorial i Obres Publiques ha aprovat l’estudi informatiu de la reestructuració de la sortida de l’autopista C-32 a Vilassar de Dalt. Aquesta actuació preveu convertir l’actual intersecció en forma de T entre la carretera BV-5023 i l’accés a l’autopista C-32 en una rotonda amb tres ramals. Amb aquesta remodelació, el DPTOP pretén facilitar la fluïdesa del trànsit a la zona, on hi ha un accés a un parc lúdic, especialment durant l’estiu. Es calcula que el cost de l’actuació serà d’1,6 MEUR.

Al costat de l’autopista C-32 es troba un parc aquàtic que genera, durant la temporada estival, un gran volum de trànsit. El funcionament actual de la sortida de Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Premià de Mar i Cabrils de l’autopista C-32 només incorpora una intersecció canalitzada en “T” amb la carretera BV-5023, situada a continuació de les casetes del peatge. A poca distància de la intersecció anterior, i sobre la mateixa carretera BV-5023, existeix una rotonda el·líptica d’accés al parc.

Ara, el DPTOP ha aprovat l’estudi informatiu del projecte que permetrà millorar aquest esquema, amb la substitució de la intersecció en T per una rotonda de 28 metres de radi amb tres branques, amb una calçada anular de 8 metres formada per dos carrils de 4 metres, un voral exterior d’1,5 metres, un voral interior d’1 metre i una vorera de 3 metres d’amplada. Així mateix, es preveu millorar les entrades i sortides de l’autopista, on es projectaran carrils segregats per als moviments a dretes.

D’altra banda es mantindrà la rotonda ovalada, actualment situada a l’inici del nucli urbà de Premià de Mar, i el tram que uneix les dues rotondes canviarà la seva secció actual d’un carril en cada sentit per una secció desdoblada (dos carrils en cada sentit). Aquest tram de carretera entre les dues rotondes estarà format per una calçada de 2 x 7,00 metres (4 carrils de 3,50 metres), amb vorals exteriors d’1,5 metres, interiors de 0,5 metres i una mitjana de 3 metres. La resta dels vials tindrà seccions diferents segons les característiques del trànsit previst.

A més de les obres de pavimentació, es preveu la formació de la xarxa de drenatge, la senyalització vertical i horitzontal, la formació de barreres de seguretat, l’enllumenat de les rotondes i l’aplicació de mesures correctores d’impacte. Està previst que el cost de l’actuació sigui d’1,6 MEUR.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 248