El plenari del Consell de Justícia de Catalunya, reunit avui per deliberar sobre el document de recomanacions del Llibre Verd, ha aprovat per una àmplia majoria les 102 recomanacions que l’integren. Aquest òrgan consultiu del Govern de la Generalitat ha considerat les recomanacions elaborades per la seva comissió permanent i les esmenes que s’han presentat a 13 d’elles. Cal destacar que, més enllà d’algunes discrepàncies puntuals, hi ha hagut acord unànime (amb una abstenció) sobre 89 de les recomanacions.

Així mateix s’ha posat de relleu una voluntat compartida de treballar per la qualitat del servei públic de la justícia millorant la seva eficàcia i proximitat als ciutadans. Ara, el Consell de Justícia i el Departament de Justícia treballaran per fer realitat aquestes recomanacions, adreçant-les als organismes i institucions competents i endegant les mesures oportunes per posar-les en pràctica. En aquest sentit, el conseller ha considerat les recomanacions aprovades com un compromís del Govern de Catalunya.

La sessió, a la que han assistit uns 40 membres del Consell, incloent-hi el conseller de Justícia, la presidenta del TSJC, el fiscal en cap, jutges i fiscals, secretaris judicials, càrrecs del Departament de Justícia, associacions i col·legis professionals, juristes, i entitats municipalistes ha estat inaugurada pel president de la Generalitat Pasqual Maragall, que presideix el Consell.

1  

Fitxers adjunts

Recomanacions

Recomanacions
PDF | 58