• Es tracta d’una nova línia de finançament per potenciar la inversió directa a l’exterior de les empreses catalanes

• Els préstecs finançaran fins al 80% de la inversió amb un import màxim de 5 milions d’euros 

• Aquesta iniciativa referma el compromís del Govern d’impulsar una nova generació d’empreses catalanes de caràcter multinacional en el marc del Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana 2005-2008

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) i l’Institut Català de Finances (ICF) han signat aquest dilluns un acord per a l’aprovació d’una nova línia de préstecs en condicions avantatjoses destinada a potenciar les inversions directes de les empreses catalanes a l’estranger. La signatura d’aquest conveni s’emmarca en la voluntat del Govern de donar resposta a les actuals necessitats de les empreses catalanes en el seu procés d’internacionalització i, al mateix temps, garantir la presència d’empreses catalanes a l’exterior.

Aquesta iniciativa, que han formalitzat aquest matí el director general de Comerç i president del COPCA, Raimon Serret i el secretari d’Economia, Andreu Morillas, compta amb una dotació de 50 milions d’euros. L’import del préstec no podrà excedir del 80% de la inversió, amb un import mínim de 500.000 euros i un màxim de 5 milions d’euros. El COPCA aportarà un ajut equivalent a un 2% de l’import disposat. Segons el conveni, les inversions podran ser en actius fixos de qualsevol tipus i una part, fins al 30%, per cobrir les necessitats de circulant derivades del projecte.

El període d’amortització dels préstecs pot arribar als 12 anys, amb possibilitat de 2 anys de carència. Els destinataris d’aquesta nova línia de finançament són empreses amb seu social a Catalunya amb una vida mínima de tres anys i experiència comercial en el país destí de la inversió. 

El marc: l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana

Aquesta iniciativa referma el compromís del Govern que ja recull el Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana 2005-2008 del COPCA d’impulsar una nova generació d’empreses catalanes de caràcter multinacional, donant suport a la seva presència a l’exterior mitjançant instruments de finançament per a la inversió. El Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana es correspon amb la mesura 58 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

La línea de finançament signada avui complementa d’altres instruments destinats a fomentar la internacionalització de Catalunya, com són el Programa IDE —que dóna assessorament financer per ajudar a planificar l’estructura financera de la inversió i seleccionar ajuts i instruments financers—, el Fons de capital risc Invercat —per fomentar inversions  i plans d’expansió amb una participació directa—, ó la Línia COPCA d’Internacionalització —per estimular la competitivitat internacional del segment d’empreses catalanes que ja han assolit una presència comercial estable a l’exterior —. Aquesta última línea enguany mobilitzarà 251 milions d’Euros per millorar la presència de les empreses que operen regularment a l’exterior.

Xina: el principal destí de les inversions

Des del 2003 al 2005, el Programa d’Inversió Directa a l’Exterior (IDE) del COPCA, ha detectat un increment del nombre de projectes d’inversió a l’exterior i del nombre d’empreses productives que s’internacionalitzen. Durant aquest període, el COPCA ha donat suport a 202 projectes d’inversió directa d’empreses catalanes a l’exterior. Destaca el fet què del 35% d’inversions productives del 2003, es passa al 65% al 2005.

Pel que fa a la destinació, la Xina ocupa la primera posició, amb el 23% de la inversió (segons dades del 2005), seguida pel Marroc i pels països de l’ampliació com Polònia, Txèquia i Romania. També es veu interès en els principals mercats del continent Americà. I països com els Estats Units, Mèxic i Argentina donen mostres de recuperació.

Així mateix, el programa IDE del COPCA ha detectat que la majoria d’inversors productius a l’estranger són petites i mitjanes empreses amb un 42,7% i 36%, respectivament. Aquesta xifra resulta encara més significa si es té en compte que al 2005 més del 50% d’aquestes empreses van invertir en solitari, amb tota la càrrega que això comporta en termes de recursos en general i financers en particular.

D’altra banda, s’ha constatat que per a la majoria d’empreses l’inici d’un procés productiu els comporta de 2 a 3 anys, per tal de tenir la seva producció 100% en marxa i en les condicions de qualitat desitjades.

1  

Imatges

Imatge de la signatura

Imatge de la signatura 550