Avui, la consellera Carme Figueras ha presentat les conclusions de la primera fase del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat, que es presentaran a les entitats en el marc de la onzena Escola d'Estiu del Voluntariat.

Tot i que el Pla Nacional va néixer pel Decret 92/2003, va ser el passat mes de novembre quan es va celebrar la primera reunió constituent dels seus òrgans de direcció. Els treballs de participació, per la seva part, es van iniciar el 27 de març d'aquest any amb la col·laboració de les entitats del món associatiu, així com diferents departaments de la Generalitat, les entitats municipalistes FMC i ACM, els sindicats UGT i CCOO, les patronals Foment i Pimec, i les universitats Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Fruit d'aquest treball de debat i participació, es van definir un seguit de conclusions, que s'articulen en tres grans blocs: les persones; les entitats i la societat.

Les conclusions més significatives són:

Eixos i Línies estratègiques, pel que fa les persones voluntàries:

1. Fomentar la formació adequada del voluntariat

2. Reforçar els processos de captació, incorporació i fidelització dels voluntaris

3. Fomentar la promoció i reconeixement del voluntariat

4. Definir les tipologies i els perfils de les persones voluntàries.

Eixos i Línies estratègiques pel que fa les entitats:

1. Millorar i consolidar el finançament de les entitats

2. Fomentar la cooperació i el treball en xarxa

3. Facilitar la relació entre els voluntaris i els remunerats en el si de les entitats

4. Promoure la participació en les entitats

5. Aclarir les estructures organitzatives i consolidar els òrgans de govern de les entitats

6. Promoure la qualitat i l'avaluació

7. Afavorir el nou marc de relacions entre l'administració, el tercer sector i les empreses

Eixos i Línies estratègiques pel que fa la societat en general:

1. Aconseguir l'equitat i la justícia social

2. Fomentar el paper dels valors de la comunitat: solidaritat

3. Promoure el foment de la convivència

4. Atendre les noves necessitats socials emergents

5. Impulsar l'enfortiment de la democràcia participativa

A Catalunya, hi ha actualment unes 670.000 persones que realitzen tasques de voluntariat, que representa un 13,1% de la població, mentre que a la resta de l'Estat, el voluntariat se situa al voltant del 6%. Per això, la Generalitat de Catalunya, a través del PNAV, vol reconèixer i fomentar el treball de tantes persones que dediquen una part important del seu temps i la seva energia a fer tasques al servei del país i de la societat; així com ajudar i facilitar la implementació de les entitats, millorant-ne el seu finançament i afavorir les relacions entre l'administració, el tercer sector i les empreses.

1  

Fitxers adjunts

Pla Nacional Voluntariat

Pla Nacional Voluntariat
PPT | 678