El Departament d’Acció Social i Ciutadania en una representació de tres persones es desplaça el proper dilluns 4 de juny a la República del Congo (Brazzaville) amb l’objectiu d’acabar de desencallar els processos d’adopció pendents per part d’11 famílies catalanes.

La delegació governamental està formada per la directora de l’ICAA, Sílvia Casellas, la cap de Gabinet de la Consellera, Roser Vidal, i una tècnica en adopcions internacionals. Seran acompanyades per dos representants de les famílies adoptants.

En el transcurs del viatge, la delegació catalana mantindrà reunions amb els ministeris congolesos d’Afers Socials i d’Exteriors, amb l’objectiu de concretar aquells aspectes pendents per resoldre les adopcions, especialment, per fixar el calendari d’adoptabilitat dels menors pendents. Totes les reunions ja  han estat agendades.

La delegació catalana romandrà fins el dia 8 de juny.

NOTA: la data del viatge podria alterar-se  en el cas de la falta de disponibilitat d’algun visat.