El departament de Benestar i Família impulsa programes de formació per als pares i mares de Catalunya amb fills i filles de 0 a 16 anys

Les AMPA rebran tot el suport del departament per als seus projectes formatius

query_builder   28 febrer 2005 11:00

event_note Nota de premsa

El departament de Benestar i Família impulsa programes de formació per als pares i mares de Catalunya amb fills i filles de 0 a 16 anys

Les AMPA rebran tot el suport del departament per als seus projectes formatius

Aquest programa formatiu preveu dues línies d’actuació:- "Créixer amb tu", destinat a famílies amb infants de 0 a 3 anys- "Aprendre amb tu", destinat a famílies amb fills i filles de 3 a 16 anys

El Departament de Benestar i Família, a través de la Secretaria de Famílies i d’Infància, ha posat en marxa un programa de formació per a les famílies de Catalunya amb fills de 0 a 16 anys que preveu dues línies d’actuació: una, créixer amb tu, adreçada a famílies amb infants de 0 a 3 anys i l’altra, aprendre amb tu, destinat a pares i mares amb fils de 3 a 16 anys.

Avui, dilluns 28 de febrer, la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha presentat aquest programa formatiu adreçat a les mares i pares de Catalunya que, com ha dit la “no es tracta de donar receptes meravelloses que solucionin els problemes i les preocupacions de les famílies; ans al contrari, es tracta de que cada pare i cada mare pugui trobar les solucions més adequades al seu context.”

Créixer amb tu

El programa Créixer amb tu per pares i mares amb infants de 0 a 3 anys consta de dos àrees d’actuació.

D’una banda, s’editarà destinats els pares i mares, dos llibrets didàctics, el primer des del naixement fins als 18 mesos i el segon des del 18 als 36 mesos. En aquests llibrets  es tractaran temes com la responsabilitat de ser pare o mare, conciliació vida familiar/laboral, cura del nadó, higiene, tipologies familiars, període pre-escolar, drets dels infants, jocs, etc.

D’altra banda es promourà la participació de les famílies en relació al material lliurat, a través de xerrades i tallers organitzats en els equipaments cívics més escaients, i on els pares i mares podran discutir i ampliar informació sobre la criança dels seus fills i filles.

Aprendre amb tu

El programa Aprendre amb tu, que ha comptat amb la participació de la FAPAC i la FAPAES,  per a pares i mares amb fills de 3 a 16 anys,  va adreçat a les associacions, fundacions i col·lectius de famílies  i, molt especialment a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), donada la important aportació que les AMPA fan a la formació dels pares i les mares. Així des del departament de Benestar i Família es donarà tot el suport logístic i financer per a les propostes formatives que es plantegin directament des de les AMPA. Les AMPA representen el teixit associatiu familiar més important de Catalunya, per tant no només han de rebre el suport com a gestores d’activitats extra-escolars dels infants sinó també com a espai de suport i de cohesió social per a les famílies.

Els objectius bàsics d’aquest programa de formació son:

Donar suport als projectes formatius gestionats per les associacions de pares i mares de les escoles. Es tracta de reconèixer la important tasca de les AMPA. Facilitar que mares i pares puguin contrastar amb altres famílies les seves creences i idees sobre el desenvolupament i l’educació de les seves criatures. Oferir informacions i recursos específics per a millorar i/o modificar pràctiques existents respecte a l’organització de la vida quotidiana, l’establiment de normes i límits i la promoció del desenvolupament infantil. Ajudar a establir un major grau de continuïtat educativa entre el context familiar i el context escolar mitjançant el diàleg i la confrontació de punts de vista entre les famílies i les persones educadores. Promoure l’autoestima de les famílies en relació a l’educació i la cura de les seves criatures des de la valoració del seu exercici de la maternitat i la paternitat. Promoure l’associacionisme familiar i la participació activa de les famílies en tot allò referent a l’educació de les seves criatures.

 Els tallers i les xerrades que promourà el Departament de Benestar i Família se centraran, principalment, en les drogues i conductes de risc, en la diversitat familiar, viure la diferència, l’acolliment familiar, etc. Però també des d’altres departaments de la Generalitat se celebraran xerrades sobre la igualtat d’oportunitats, educar per un consum responsable, tallers de llengua, participació de dones immigrades, noves tecnologies, etc.

A més a més, des del Departament de Benestar i Família, es crearà la figura de la persona dinamitzadora, que treballant al costat de les AMPA, oferirà  una assistència presencial d’una persona professional per tal de promoure, d’una banda, projectes que augmentin la competència educativa  de les famílies i possibilitin una major continuïtat entre el context escolar i el context familiar, i de l’altra, possibilitar el desenvolupament d’aquells projectes formatius i actuacions que les mateixes AMPA proposin.

Totes les activitats formatives tindran lloc arreu de Catalunya, a través dels centres cívics, associacions, locals de les AMPA, etc., per tal d’arribar a tots aquells pares i mares interessats.

La necessitat d’aquest programa neix de la constatació per part del Departament de Benestar i Família que la família és el context educatiu més important pels infants. Nombrosos estudis demostren que la tasca educativa de l’escola incideix poc en els infants si per part de les famílies no s’assegura una continuïtat a aquesta tasca. Per tant, les famílies són els agents formadors més importatns pels infants, i les hem de dotar de les eines  necessàries per tal que desenvolupin les capacitats educatives de la forma més adient possible.

A través d’aquest programes de la Secretaria de Famílies i d’Infància es vol augmentar el suport social de les famílies així com l’ajuda individual en relació als dubtes i angoixes derivats de la cura dels fills durant la seva infantesa  adolescència.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined