El Departament de Benestar i Família ha subvencionat amb 601.000 euros a la Fundació Mercè Pla per a la construcció d’una residència de 22 places per a discapacitats psíquics profunds a Tortosa. Les obres d’aquest equipament van començar l’octubre de 2005 i és previst que acabin el primer trimestre de 2007.

La Fundació privada Mercè Pla és una entitat destinada a l’atenció a les persones disminuïdes psíquiques i que presta tot tipus de serveis, com l’atenció precoç, escola o centre ocupacional.

Així, una residència per a discapacitats psíquics és un servei d’acolliment de caràcter temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar i està adequada per acollir persones amb disminució amb un alt grau d’afectació. Els seus objectius també passen per donar una atenció integral que garanteixi una bona qualitat de vida a les persones usuàries.

L’impuls a la creació de residències per a discapacitats psíquics és una de les prioritats de l’actual Govern de la Generalitat. La subvenció de 601.000 euros a la Fundació Mercè Pla ratifica la voluntat del Departament de finançar inversions a fundacions per a centres d’atenció a persones amb discapacitat amb la finalitat de fomentar els equipaments socials.