El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós, ha participat avui en la jornada en commemoració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació. Durant la seva intervenció, el conseller Puigcercós ha demanat que les telecomunicacions siguin considerades infraestructures a efectes de les inversions de l'Estat. En concret, el conseller s'ha referit a les inversions previstes a l'Estatut a través de la Disposició Addicional Tercera, que regula i fixa el nivell de les inversions de l'Estat a Catalunya durant els pròxims anys.

A banda, ha destacat que la millora de la qualitat de vida dels ciutadans també discorre paral•lela a la millora de la qualitat de les telecomunicacions del país, raó per la qual ha assegurat que el Departament de Governació i Administracions Públiques continuarà treballant per tal que sigui així. En aquest sentit, ha posat diversos exemples, com ara l’ampliació de les inversions en banda ampla rural (BAR) per garantir que la connectivitat arribi a tot el territori. Segons ha dit, la Generalitat ha de continuar treballant per millorar la “cohesió digital” de la població de Catalunya.

Amb el títol “Infraestructures i continguts, una oportunitat per a Catalunya”, professionals de diversos àmbits han aportat el seu punt de vista en la jornada en commemoració del Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació, que han organitzat al Parlament el Col•legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya i el Col•legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya. La benvinguda a l’acte, on han coincidit representants d’operadors, de creadors de continguts i del món econòmic, ha anat a càrrec del president del Parlament, Ernest Benach; el president de Localret, Pere Navarro, i el conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós, han clos la jornada.

A l’acte, on han coincidit representants d’operadors, de creadors de continguts i del món econòmic, també hi ha assistit el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch.

Podeu llegir la intervenció del conseller en el document que us adjuntem.